Расписание

Сейчас: Нечетная неделя
Сейчас: Нечетная неделя

Поиск

Группа TF-303

Управление транспортных систем

Понедельник

1 пара

-

-

Стажировка -

Университет

Вторник

1 пара

08:00-09:20

-

Yuqori tezlik magistrallarida stansiyalar va poezdlar harakati практика

Бобоев Диёр Шомуратович

2 пара

09:30-10:50

-

Maxsus tashish ishlari практика

Махкамов Нурмухаммад Янгибоевич

3 пара

11:00-12:20

-

Yuk va tijorat ishlarini boshqarish лаборатория

Университет

4 пара

13:00-14:20

-

Temir yo‘l transportida boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari лаборатория

Қаюмов Шохрух Шароф ўғли

Среда

1 пара

08:00-09:20

-

Yetkazib berish zanjirida izotermik tashishlar практика

Турсунходжаева Рашида Юсупжановна

2 пара

09:30-10:50

-

Maxsus tashish ishlari лекция

Мусаев Мухамеджан Юсупович

3 пара

11:00-12:20

-

Temir yo‘l bekatlari va uzellari лекция

Университет

Четверг

1 пара

08:00-09:20

-

Temir yo‘l uchastkalari va yo‘nalishlari ishini boshqarish texnologiyasi лекция

Суюнбаев Шинпулат Мансуралиевич

2 пара

09:30-10:50

-

Yuqori tezlik magistrallarida stansiyalar va poezdlar harakati лекция

Университет

3 пара

11:00-12:20

-

Temir yo‘l uchastkalari va yo‘nalishlari ishini boshqarish texnologiyasi практика

Жумаев Шерзод Бахром угли

Пятница

1 пара

08:00-09:20

-

Yetkazib berish zanjirida izotermik tashishlar лекция

Турсунходжаева Рашида Юсупжановна

2 пара

09:30-10:50

-

Temir yo‘l bekatlari va uzellari практика

Университет

Суббота

1 пара

08:00-09:20

-

Temir yo‘l transportida boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari лекция

Худайберганов Соқижон Кабилджанович

2 пара

09:30-10:50

-

Yuk va tijorat ishlarini boshqarish лекция

Университет

3 пара

11:00-12:20

-

Temir yo‘l bekatlari va uzellari практика

Университет

4 пара

13:00-14:20

-

Amaliy ingliz tili практика

Университет

Понедельник

1 пара

-

-

Стажировка -

Университет

Вторник

1 пара

08:00-09:20

-

Yuqori tezlik magistrallarida stansiyalar va poezdlar harakati практика

Бобоев Диёр Шомуратович

2 пара

09:30-10:50

-

Maxsus tashish ishlari практика

Махкамов Нурмухаммад Янгибоевич

3 пара

11:00-12:20

-

Yuk va tijorat ishlarini boshqarish лаборатория

Университет

4 пара

13:00-14:20

-

Temir yo‘l transportida boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari лаборатория

Қаюмов Шохрух Шароф ўғли

Среда

1 пара

08:00-09:20

-

Yetkazib berish zanjirida izotermik tashishlar практика

Турсунходжаева Рашида Юсупжановна

2 пара

09:30-10:50

-

Maxsus tashish ishlari лекция

Мусаев Мухамеджан Юсупович

3 пара

11:00-12:20

-

Temir yo‘l bekatlari va uzellari лекция

Университет

Четверг

1 пара

08:00-09:20

-

Temir yo‘l uchastkalari va yo‘nalishlari ishini boshqarish texnologiyasi лекция

Суюнбаев Шинпулат Мансуралиевич

2 пара

09:30-10:50

-

Yuqori tezlik magistrallarida stansiyalar va poezdlar harakati лекция

Университет

3 пара

11:00-12:20

-

Temir yo‘l uchastkalari va yo‘nalishlari ishini boshqarish texnologiyasi практика

Жумаев Шерзод Бахром угли

Пятница

1 пара

08:00-09:20

-

Yetkazib berish zanjirida izotermik tashishlar лекция

Турсунходжаева Рашида Юсупжановна

2 пара

09:30-10:50

-

Temir yo‘l bekatlari va uzellari практика

Университет

Суббота

1 пара

08:00-09:20

-

Temir yo‘l transportida boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari лекция

Худайберганов Соқижон Кабилджанович

2 пара

09:30-10:50

-

Yuk va tijorat ishlarini boshqarish лекция

Университет

3 пара

11:00-12:20

-

Yuk va tijorat ishlarini boshqarish лекция

Университет

4 пара

13:00-14:20

-

Amaliy ingliz tili практика

Университет

Размер шрифта

Межбуквенное расстояние

Сайт работает в тестовом режиме