Advanced search

AR78G9Design of production and repair of flight equipment details

Instructor : Aliyev Marat Muhammedovich
Semester : 2021 (I)
Credit : 3.000
Kafedra : Transport logistikasi
Daraja : Magistratura
Dars tipi : Labaratoriya ishi
More Detail

H1J26CIntroduction to expertise

Instructor : Sulliyev Absaid Xurramovich
Semester : 2020 (II)
Credit : 3.000
Kafedra : Transportda axborot tizimlari va texnologiyalari
Daraja : Magistratura
Dars tipi : Amaliy mashg'ulot
More Detail

ADH45Theoretical foundations of railway automation and telemechanics

Instructor : Ibragimov Botir Dostonovich
Semester : 2020 (II)
Credit : 4.000
Kafedra : Avtomobil va avtomobil xo’jaligi
Daraja : Sirtqi 5 yil
Dars tipi : Seminar
More Detail

AC145QEconometrics

Instructor : Fayzibaev Sherzod Sobirovich
Semester : 2021 (I)
Credit : 4.000
Kafedra : Transport intellektual tizimlari muxandisligi
Daraja : Magistratura
Dars tipi : Ma'ruza
More Detail