Ilmiy amaliy anjumanlar

YOSH ILMIY TADQIQOTCHI

1 – Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

TRANSPORTDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR

 

Xorijiy olimlari ishtirokidagi respublika ilmiy – texnika anjumani maqolalari tо‘plami