Akademik mobillik, xorijiy grantlar va institutlar bilan ishlash bo'limi