Oʻzbek Toshkent shahar Mirobod tumani Temiryo'lchilar ko’chasi 1-uy | rektorat@tstu.ru | +998 71-299-00-01 | +998 71 293-57-54

Mutaxassislik bo’yicha savollar

EKOLOGIYA VA ATROF-MUHIT MUHOFAZASI (AVTOMOBIL TRANSPORTI)

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
2. Prezident olg‘a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Tadbirkorlikni qanday tushunasiz?
4. Iqtisodiy erkinliklar nimalarda ifodalanadi?
5. Tadbirkorlikka qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda?
6. “Yoshlar daftari”ga kimlar kiritilmoqda?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalar nima uchun zarur?
8. Xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. O‘zbekiston Respublikasi qaysi ma’muriy birliklardan iborat?
10. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni z ichiga oladi?
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishini qaysi yetakchining nomi bilan bog‘lamoqdalar?
13. Sizning o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun nimalar qilmoqchisiz?
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni Siz ma’qullaysiz va nima uchun?
15. Ijtimoiy demokratik davlat tushunchasini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Ekologiyaning inson hayotidagi o‘rni.
2. Ekologiyaning saqlash uchun nima zarur?
3. Ekologik muhitga qanday erishiladi?
4. O‘zbekistonda YaIM hajmi qanchani tashkil etmoqda?
5. YaIM nima?
6. Mehnat unumdorligini tushuntiring.
7. Ekologik bo’limlarning qanday turlarini bilasiz?
8. Aksiyadorlik jamiyati nima?
9. Davlat mulkining xususiylashtirishi ahamiyatini tushuntiring.
10. Oilaviy tadbirkorlik haqida tushuunchalaringizni bayon eting.
11. Ekologiyaning saqlash uchun qanday ishlar olib borilmoqda?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da qaysi tarmoqlar rivojlanmoqda?
13.Eksport va importning ahamiyatini tushuntiring?
14. Aholi bandligini tushuntiring.
15. Mamlakatimizda yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari);

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Ekologiya mutaxassisiga qanday mas’uliyat yuklaydi?
3. Ekologiya mutaxassisiga qanday ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Ekologiya mutaxassisi sport bilan shug‘ullanishi kerakmi, nima uchun?
5. Yaxshi mutaxassis bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zaurur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7.Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Insonga iqtisodiy mustaqillik zarurmi, nima uchun?
12. Inson iqtisodiy mustaqillikka qanday erishadi?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Ekologiya deganda nimani tushunasiz?
2. Avtomobildan agregat holatiga ko’ra qanday chiqindilar chiqadi?
3. Atmosfera nima?
4.Avtomobillardan chiqadigan chiqindilarni sanab bering?
5. O’zbekiston Respublikasida suv resurslari qanday?
6.Avtomobildan chiqadigan chiqindilarni inson salomatligiga ta’siri?
7.Atmosfera qatlamini aytib bering?
8.Ekologik omillar deganda nimani tushunasiz?
9. O’zbekiston Respublikasida er tuzilish qanday?
10.Hozirgi vaqtda qanday ekologik muammolarni bilasiz?
11.Sizning hududingizda qanday ekologik muammolar bor?
12.Avtomobillardan chiqadigan chiqindi gazlarni ko’p chiqishi qanday omillarga bog’liq?
13.Avtomobillardan chiqadigan chiqindi gazlarni va shovqinni o’lchovchi asboblar haqida nimani bilasiz?
14.Utilizasiya deganda nimani tushunasiz?
15.Orol dengizini qurishiga nima sabab deb o’ylaysiz?

Foydalanilgan adabiyotlar
1. Shadimetov YU.SH., Xolmuminov J.T. Ekologik huquq. Toshkent «CHINOR ENK» 2015y. 552 B.
2. Shadimetov YU.SH. Ijtimoiy ekologiya. TAYLQEI. 2017 y. 420 B.
3. Mirziyoev Sh.M. 2022-2026 yillarga mo’ljallangan O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. O’zR Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60 son Farmoni.
4. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b.
Axborot manbaalari
1. www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi xukumat partali.
2. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
3. http://www.motorpage.ru
4. http://auto.ru/
5. http://www.autokrot.ru/
6. www. Ziyo.net.

Yuklab olish

MARKETING (TEMIR YOʻL TRANSPORTI)

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
2. Prezident olg‘a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Tadbirkorlikni qanday tushunasiz?
4. Iqtisodiy erkinliklar nimalarda ifodalanadi?
5. Tadbirkorlikka qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda?
6. “Yoshlar daftari”ga kimlar kiritilmoqda?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalar nima uchun zarur?
8. Xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan keng ko‘lamli vazifalar nimadan iborat?
10. Inson va fuqarolarning huquq va burchlari deganda nimani tushunasiz?
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishini qaysi yetakchining nomi bilan bog‘lamoqdalar?
13. Sizning o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun nimalar qilmoqchisiz?
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni Siz ma’qullaysiz va nima uchun?
15. Ijtimoiy demokratik davlat tushunchasini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Iqtisodiyotning jamiyat hayotidagi o‘rni.
2. Iqtisodiy o‘sish nima uchun zarur va unga qanday erishiladi?
3. Iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyaning ahamiyati?
4. Iqtisodiyot sohasidagi qanday tashkilot turlarini bilasiz?
5. YAIM nima va O‘zbekistonda YAIM hajmi qanchani tashkil etmoqda?
6. Mehnat unumdorligini tushuntiring.
7. Korxonalarning qanday turlarini bilasiz?
8. Aksiyadorlik jamiyati nima va uning ahamiyati?
9. Davlat mulkining xususiylashtirilishi ahamiyatini tushuntiring.
10. Oilaviy tadbirkorlik haqida tushuunchalaringizni bayon eting.
11. O‘zbekistonda iqtisodiyotning qaysi tarmoqlari rivojlanmoqda?
12. Siz yashayotgan hududda iqtisodiyotning qaysi tarmoqlari rivojlanmoqda?
13. Eksport va importning ahamiyatini tushuntiring?
14. Aholi bandligini tushuntiring.
15. Mamlakatimizda yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari);

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Marketolog kasbi insonga qanday mas’uliyat yuklaydi?
3. Marketolog qanday ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Marketolog sport bilan shug‘ullanishi kerakmi, nima uchun?
5. Yaxshi marketolog bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zarur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7. Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Insonga iqtisodiy mustaqillik zarurmi, nima uchun?
12. Inson iqtisodiy mustaqillikka qanday erishadi?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1.Marketing mohiyatini tushuntirib bering.
2. Reklama marketingda qanday vazifalarni bajaradi?
3. Marketingda tovar siyosati.
4. Marketing ichki va tashqi muhiti, ularning o‘zaro bog‘liqligi
5. Bozor segmentasiyasiga ta’rif bering
6. Talab va unga ta’sir etuvchi omillar.
7. Taklif va unga ta’sir etuvchi omillar.
8. Marketing faoliyatini rejalashtirish.
9. Narx tushunchasi, narx turlari va narx siyosati.
10. Raqobat turlari va shakllari.
11. Marketing kommunikatsiyasi kompleksi va unda reklamaning o‘rni.
12. Tovarning yashash davri va uning bosqichlari.
13. Savdo va sotish siyosati.
14. Marketing dasturi va uning tuzilishi.
15.Marketing turlari va ularning asosiy belgilari: innovasion marketing, logistik marketing, global marketing, Neyromarketing, tarmoqlar marketingi, tovar marketingi, xizmatlar marketingi,transport marketingi

Foydalangan adabiyotlar:
1. John R.Schermerhorn. Management. 6 th Asia-Pacific Edition.2017 y.
2. Xo’djamuratova G.Y., Azlarova M.M. Menejment. Marketing. Darslik. T: Iqtisodiyot, 2019 y. – 358 b.
3. Филип Котлер. Основы маркетинга. Краткий курс. Пер. с англ. — СПб. : ООО “Диалектика”, 2019. —496 с .: ил. —Парал, тит. англ.
4. Philip Kotler, Kevin Lane Keller Marketing and management / FourteenthEdition. Pearson New York San Francisco, 2014 – 812 p.
5. Jalolov J.J. va boshqalar. Biznes marketingi. – T.: Moliya, 2006. – 200 b
Gary Armstrong, Philip Kotler, Michayel Harker, Ross Brennan. Marketing an introduction. England, 2016, Paperback: 720 pages, Pearson
6. Ergashxodjayeva Sh.J. Strategik marketing. Darslik. –T.: O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2014. –204 bet.
7. Ergashxodjayeva Sh.J. Innovatsion marketing. Darslik. –T.: TDIU, Iqtisodiyot, 2014. –178 bet.

Yuklab olish

MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARI QURILISHI VA MONTAJI (TRANSPORT TIZIMLARIDA SUV TAʼMINOTI VA KANALIZATSIYA)

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
2. Prezident olg‘a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Hozirgi davrda qurilish sohasidagi islohotlarni qanday tushunasiz?
4. Qurilish sohasidagi ehg yuqori turuvchi ijro organini ayting va u nima bilan shug‘ullanadi?
5. Qurilish sohasida tadbirkorlikka qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda?
6. “Yoshlar daftari”ga kimlar kiritilmoqda?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalar nima uchun zarur?
8. Xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. O‘zbekiston Respublikasi qaysi ma’muriy birliklardan iborat?
10. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni o‘z ichiga oladi?
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishini qaysi yetakchining nomi bilan bog‘lamoqdalar?
13. Sizning o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun nimalar qilmoqchisiz?
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni Siz ma’qullaysiz va nima uchun?
15. Ijtimoiy demokratik davlat tushunchasini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Qurilish sohasining Respublikamiz ijtimoiy va iqtisodiy jamiyati hayotidagi o‘rni?.
2. Qurilish, ayniqsa muhandislik kommunikatsiyalari qurilishi sohasi deganda nimani tushunasiz?
3. Sizningcha qurilrishda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarining sifatini qaysi tashkilot nazorat qiladi?
4. O‘zbekiston xalq xo‘jaligida qurilish-montaj ishlarining xajmi qancha va u qanday izohlanadi?
5. Texnik topshiriq, loyiha, smeta, kotlovan, fundament, devor, tom – bular o‘rtasidagi bog‘likni tushuntiring?
6. Jamoada mehnat unumdorligini oshirish uchun etakchi (LIDER) qanday ishlarni amalga oshirish kerak?
7. Qurilish tashkilotlarining qanday turlarilaini bilasiz?
8. Qurilrishda texnika xavfsizligi deganda nimani tushunasiz?
9. Qurilish sohasida ishlaniladigan qurilish-montaj texnikalaridan 7 tasini sanab bering va ta’riflab bering?
10. Muhandislik kommunikatsiyalari (suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimlari)ning asosiy vazifasi nimadan iborat?
11. Sizning viloyatingizda ham qurilish sohasida bunyodkorlik ishlari amalga oshirilmoqdami?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da qurilish tarmoqlari rivojlanganmi, bu nimada aks etgan?
13. Respublikamizda qanday qurilish materiallari ishlab chiqariladi, sanab beringchi?
14. Aholini ish bilan ta’minlashda qurilish sohasining o‘rni?
15. Qurilish oid qanday kasb egalarini bilasiz?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Muhandislik kommunikatsiyalari deganda nimani tushunasiz?
3. Muhandis-quruvchi qanday kasbiy va ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Muhandis-quruvchi zimmasiga ish faoliyati davomida yuklanadigan mas’uliyatlar kerakmi, nima uchun?
5. Yaxshi quruvchi bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zarur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7.Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Inson o‘z amaliy tajribasini va bilimini yuksaltirishi uchun qanday qobiliyatlarga ega bo‘lishi kerak?
12. Inson sohasi bo‘yicha mustaqil qaror qabul qilishda nimalarga suyanadi?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Suv nima. Qanday suv manbalarini bilasiz?
2. Oqova suv nima, u qanday hosil bo‘ladi?
3. Suv manbalari nima?
4. Oqova suvlar qanday olib chiqib ketiladi?
5. Markazlashgan ichimlik suvi ta’minotini tushuntiring.
6. Markazlashmagan ichimlik suvi ta’minotini tushuntiring.
7. Markazlashgan oqova suvini chiqarish tizimini tushuntiring.
8. Markazlashmagan oqova suvini chiqarish tizimini tushuntiring.
9. Ushbu sohani muvofiqlashtiruvchi Respublika tashkilotini nomini ayting va uni ish faoliyati nimalardan iborat?
10. Suv to‘g‘risidagi Qonunning mazmunini tushuntiring?
11. Suv havzalarini muhofaza qilish to‘g‘risidagi Qonunning mazmunini tushuntiring?
12. Xozirgi kunda aholini toza ichimlik suvi bilan ta’minlash hamda oqova suvlarni chiqarish va tozolash bo ‘yicha qabul qilingan me’yoriy xujjatlar to‘g‘risida nimalarni bilasiz?
13. Muhandislik tarmoqlari (suv taʼminoti va kanalizatsiya tizimlari)ni loyihalash ishlari nimadan boshlanadi?
14. Sanitar-texnik qurilmalarga nimalar kiradi?
15. Suv va oqova suvlsrni tozalash inshootlari va qurilmalariga nimalar kiradi. Tushuncha bering?

Foydalanilgan adabiyotlar:
1.Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. – М: Издательство АСВ, 2006 г. (сайт ТашИИТа 36 МБ, http://www.tashiit.uz) ISBN: 5-93093-119-4
2. Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачев Водоотведение. Учебник. Москва – Инфра-М – 2007. ISBN: 5-16-002767-Х
3. E.S. Buriyev, K.A. Yakubov Oqova suvlarni oqizish tarmoqlari. O’quv qo’llanma. Cho’lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2014
4. A.Djalilova, A.Xamidov, M.Abduqodirova Kanalizatsiya va oqova suvlarni tozalash. O’quv qo’llanma. Toshkent “Voris-nashriyot” 2012y. ISBN 978-9943-375-63-5
5. ҚМҚ 2.04.02-97 Сув таъминоти. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар. Тошкент 1997 й.
6. ҚМҚ 2.04.03-97 Канализация. Ташқи тармоқлар ва иншоотлар. Тошкент1997 г.
7. Rizaev A.N., Baxramov U. Ochiq suv manbalarida suv oluvchi inshootlarni loyihalash. O’quv qo’llanma, T. Aloqa, 2006.
8. Абдуллаев Т., Ризаев А.Н. Сув ўтказгич тармоқларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш (ўқув қўлланма). ТошТЙМИ. 2000.
9.Дикаревский В.С., Иванов В.Г.,Черников Н.А., Якубчик П.П. Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте-С.П.;1999.
10.А.И.Береза, Ю.И.Коробов «Водоснабжение на железнодорожном транспорте».-М.: «Транспорт», 1991.

Yuklab olish

TEXNOLOGIK MASHINALAR VA JIHOZLAR (TEMIR YO‘L TRANSPORTI)

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston temir yo’llari rivojlanishida texnologik mashinalarning tutgan o‘rnini tushuntiring.
2. Prizedent olg‘a surgan besh tashabbusning uchinchi tashabbusi mazmunini tushuntiring.
3. Mamalakatimizda temir yo‘l sohasi bo‘yicha qanday o‘zgarishlar amalga oshirilyapti.
4. O‘zbekiston temir yo’llaridagi transport infratuzilmasiga ta’rif bering.
5. MDH davlatlarining temir yo‘l sohasi bo‘yicha hamkorligini tushuntirib bering.
6. “Bir yo‘l bir makon” loyihasi ahamiyati nimalardan iborat?
7. Inson — Yangi Renessans ijodkoridir deganda nimani tushunasiz?
8. O‘zbekiston temir yo‘llarining yoshlarga qaratilgan siyosati to‘g‘risida ma’lumot bering.
9. Texnologik mashinalar parkini yangilash bo‘yicha investitsiyalarni jalb qilishda olib borilayotgan ishlar mazmunini tushuntiring
10. Texnologik mashinalar va jihozlarni foydalanishdagi infratuzilmasining ahamiyati nimada?
11. Yangi O‘zbekistonning rivojlanishdagi temir yo‘llarning o‘rni.
12. Mamlakatimizda turizmni rivojlantishda temir yo‘llarning ko‘rsatkichi va ta’sirini tushuntirib bering.
13. Yangi O’zbekiston rivojlanishida qo‘shgan hissangiz va rejalariningiz nimalardan iborat?
14. Transport vazirligi tuzilishi va vazifalari.
15. Mamlakatimizda temir yo‘l sohasida amalga oshiriladigan islohatlar mohiyati va ahamiyatini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Temir yo‘l – transport tarmoqlarini rivojlanishini mamlakat iqtisodiyotida tutgan o‘rni haqida ma’lumot bering.
2. Toshg‘uzor – Boysun – Qumqo‘rg‘on temir yo‘llarining qurilishi ahamiyati.
3. O‘zbekiston temir yo‘llarida “Fahriy temir yo‘lchi” unvoniga erishgan insonlarni bilasizmi?
4. Temir yo‘lchi kasbining yutug‘i va kamchiliklarini tushuntirib bering.
5. O‘zbekiston temir yo‘llarining yo‘lovchi tashishdagi avzalliklari nimalardan iborat?
6. O‘zbekiston temir yo‘llarida umumiy xavsizlik choralari haqida nimalrni bilasiz?
7. Hozirgi kunda O‘zbekiston temir yo‘llarida xizmat ko‘rsatishni yaxshilash bo‘yicha qanday chora tadbirlar olib borilmoqda?
8. O‘zbekiston temir yo‘llarining elektrlashtirilishi davlatimiz iqtisodiyotiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
9. Iqlimnng o‘zgarishi temir yo‘l texnologik mashina va jihozlariga ta’siri qanday?
10. Temir yo‘l qurilishidagi texnologik mashinalarning o‘rni.
11. Temir yo‘llarni loyihalashda qanday kompyuter dasturlarini bilasiz?
12. “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ ning yoshlarni ish bilan ta’minlashdagi ahamiyati.
13. “O‘zbekiston temir yo‘llari” Aksiyadorlik Jamiyatining tashkil etilishi.
14. Harakat tarkibi nimalardan iborat?
15. O‘zbekiston temir yo‘llari kelajagini qanday tasavvur qilasiz?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1. Temir yo‘l tizimida xodimga qo‘yilgan talablar.
2. Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
3. Temir yo‘l ta’mirlash korxonalaridagi usta (master) larning vazifalari?
4. Kadrlarning malakali bo‘lishiga ta’sir qiluvchi omillar.
5. Ta’mirlash korxonalaridagi sog‘lomlashtirish majmualani bilasizmi?
6. Texnologik mashinalarni o‘rganishda qaysi fundamental fanlarni bilishingiz kerak?
7. Hozirga kunga qadar temir yo‘l sohasida qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
8. Fanlar bo’yicha to’garaklar, olimpiadalar va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
9. IT sohasini temir yo‘lda qo‘llanishi.
10. Texnologik foydalanish jihozlarida qanday o‘lchash asboblarini bilasiz?
11. Texnologik mashina va jihozlarning asosiy qismlarini sanab bering.
12. Texnologik mashina va jihozlarning tuzilishini takomillashtirishda nimalarga e’tibor berish kerak?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishdingiz?
14. “O‘zbekiston temir yo‘llari” ning sport sohasiga qaratgan e’tibori haqida gapirib bering.
15. Kelajagingizni qaysi yo’nalishda faoliyat yuritishga bog’lamoqchisiz, qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Temir yo‘l tarkibiy tuzilishi haqida nimalarni bilasiz?
2. Texnologik mashinalar to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar.
3. Texnologik mashinalarning qanday uzatma turlari mavjud?
4. Yo’l xo’jaligi mashinalarining tormoz qurilmalari nimalar kiradi?
5. Yo’l xo’jaligi mashinalari ekipaj qismi nimalardan tashkil topgan?
6. Texnologik mashinalarning qanday turlari mavjud?.
7. Maxsus harakatlanuvchi tarkiblarhaqida so‘zlab bering.
8. Yo‘llarni yotqizish va demontaj qiluvchi texnologik mashinalar.
9. G‘ildirak juftliklaridagi nosozliklar.
10. Temir yo‘lda qo‘llaniladigan texnologik mashinalar.
11. Avtotirkama to‘g‘risida ma’lumot bering.
12. Temir yo‘l relslarida shpallarni almashtirish texnologik mashinalari.
13. Texnologik mashinalarni ta’mirlash qandaytashkil qiliniladi?
14. Texnologik mashinalardan foydalanishda texnik xavfsizlik qoidalari haqida ma’lumot bering.
15. Texnologik mashina va jihozlar to‘g‘risida umumiy ma’lumot bering.

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Технология, механизация и автоматизация путевых работ. Учеб. для вузов/ Э.В. Воробьев, К.Н. Дьяков, В.Г. Максимов и др. Под ред. Э.В. Воробьева, К.Н. Дьякова. – М.: Транспорт, 1996.
2. Путевые машины. Учебник для вузов ж.-д. Транспорта /С.А. Соломонов, М.В. Попович, Б.Н. Стефанов, П.М. Цигельный, А.М. Яковлев; Под. ред. к.т.н. С.А. Соломонова. – 2-е изд., перерабб. И доп. – М.: Транспорт, 1985.
3. Путевой механизированный инструмент: Справочник/ В.М. Бугаенко, Р.Д. Сухих, И.М. Пиковский и др. Под ред. В.М. Бугаенко, Р.Д. Сухих. – М.: Транспорт, 2000.
4. Путевое хозяйство: Учебник для вузов ж.-д. транспорта/ И.Б. Лехно, С.М. Бельфер, Э.В. Воробьев и др.; Под ред. И.Б. Лехно. – М.: Транспорт, 1990.
5. Ziyonet internet tarmog‘i. http://library.ziyonet.uz/uz/book/index/173
6. O‘zbekiston temir yo‘llari rasmiy sayti. https://www.railway.uz/uz/

Yuklab olish

TRANSPORT LOGISTIKASI (AVTOMOBIL TRANSPORTI)

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. Transport logistikasini rivojlantirishda qanday maqsadlari mavjud.
2. O‘zbekiston Respublikasi avtomobil transportida tashishni tashkil etish sohasini rivojlantirish bo‘yicha qanday islohatlar olib borilmoqda?
3. “Avtomobil transporti to‘grisida”gi qonunni bilasizmi?
4. Mamlakatimizda ko`p ishlatilayotgan transport turlari to`g`risida ma`lumot bering.
5. Shahar yo’lovchilar transportida imtiyozga ega bo`lgan yo`lovchilarni aytib bering
6. Transport hujjatlari to`grisida tushunchangizni aytib bering.
7. Tashqi iqtisodiy aloqalarni logistikani rivojlantirishda ahamiyatini qanday.
8. Yo`lovchilarni tashish sifatini yaxshilash yo`llarini bayon qiling.
9. O‘zbekiston Respublikasi ma’muriy birliklarinini tushuntiring.
10. Markaziy Osiyodagi davlatlarni aytib bering.
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasiga izoh bering.
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishi to`g`risida o`z qarqshlaringizni ayting.
13. Sizning o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun rejalaringizni qaysi transport turida ko‘rasiz.
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan transport soxasiga oid o`zgartirishlar to`grisida ma`lumot bering.
15. Logistika tushunchasini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Transportda tashishni tashkil etishning jamiyat hayotidagi o‘rni.
2. Nima sababdan avtomobil transporti mamlakat iqtisodiyotining qon tomiri hisoblanadi?
3. Avtomobil transportida tashish hajmining oshirishga qanday erishiladi?
4. Avtomobil transportida tashishlarni tashkil etishga doir asosiy me’yoriy hujjatlarni sanab o‘ting.
5. Avtomobil transporti tashish jarayonida texnik vositalardan samarali foydalanishni qanday taminlash mumkin?
6. Stansiya navbatchisi ish jarayonini tavsiflab bering.
7 Avtomobil transportida tashish bo‘yicha nimalarni bilasiz?
8. Avtomobil yo‘l infratuzilmasiga nimalar kiradi?
9 Avtomobil sinflanishi haqida gapirib bering.
10 Avtomobil foydalanish ishlarini qanday tezkor xodimlar boshqaradi.
11. Siz yashab turgan hududdagi Avtobuslar qaysi avtobus korxonasiga qarashli?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da qanday turdagi transport turlari mavjud?
13.Eksport va importning maxsulotlari tashishda temir yo‘l transporti va avtomobil transportining ahamiyatini tushuntiring.
14. Yo‘lovchi tashuvchi avtomobil xodimlarining asosiy vazifasi nimalardan iborat?
15. Transportida tashishni tashkil etish va boshqarish sohasida qanday kasblar mavjud?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari);

1.Siz tanlagan bakalavriatning ushbu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Transport logisti kasbi insonga qanday mas’uliyatini tushuntiring.
3. Transport logistining ma’naviy-axloqiy xususiyatlarini bayon qiling.
4. Transport logistining iqtisodiyotdagi o`rnini aytib bering.
5. Transport logisti bo‘lish uchun uchun zarur bilimlarni aytib bering.
6. Hozirga qadar sizni qiziqtirgan fanlarni bayon qiling.
7. Rahbarlik qilish uchun zarur bo`lgan xususiyatlarni aytib bering
8. Mehnat faoliyatda intizomning o`rnini tushuntiring.
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhimligin aytib bering.
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim to`g`ri yoki noto`g`riligini tushuntiring.
11. Insonga iqtisodiy mustaqillik zaruriyatini tushuntiring.
12. Inson iqtisodiy mustaqillikka erishish ushun bajarishi kerak bo`lgan vazifalarni aytib bering.
13. Bilim olishda kimlar tufayli yutuqlarga erishish mumkinligini bayon qiling.
14. Sport sohasida erishgan yutuqlarni ayib bering.
15. Kelgusida yutuqlarga erishish uchun rejalaringizni aytib bering.

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1.Transportda tashish jarayonini tushuntirib bering.
2. O`zbekiston Respublikasining yagona transport tizimiga kiritilgan transportlarni aytib bering.
3. Avtomobil transportining turlarni aytib bering.
4.Transportda yuk tushunchasiga izoh bering
5. Tashish tannarxini tushuntirib bering.
6. Yuk tashish hajmi ,Yuk aylanishi,yuk oqimi to`g`risida ma`lumot bering.
7. Logistikaning ma`nosini tushuntiring.
8. Logistikada moddiy oqimlarni tushuntiring.
9. Intermodal tashish turini tushuntirib bering.
10. Yo`lovchi avтomobil transporti turlarini aytib bering.
11. Tovarlarni multimodal tashish turini tushuntirib bering
12. Transport-logistika markazlari tog`risida ma`lumot bering
13. Logistik markazlarda terminalliarnig vazifasini aytib bering.
14. Omborlarning vazifasi va maqsadini tushuntirib bering.
15. Omborxonada ishlatilayotgan qurilma va jixozlar to`g`risida ma`lumot bering.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. Б.А.Хўжаев . Автомобилларда юк ва пассажирларни ташиш асослари. Т.: “Ўзбекистон”, 2002 й.
2. Л.Б.Миротин М.: Транспортная логистика. М.: “ Экзамен”, 2002, 512 с.
3. Бутаев Ш.А., Сидиқназаров Қ.М., Муродов А.С., Қўзиев А.У. “Логистика” (Етказиб бериш занжирида оқимларни бошқариш), Монография,Т.: “EXTREMUM-PRESS” нашриёти, 2012.
4. А.В.Вельможин, В.А.Гудков, Л.Б.Миротин, А.В.Куликов. Грузовые автомобильные перевозки. М.: “Горячая линия”, 2007 г.
5. И.В. Спирин Организация и управление пассажирских автомобильных перевозок. М.: АCADEMA, 2010
6. Г.А.Саматов, Б.И.Камильджанов, Ф.Р.Галимова. Логистик бошқарув концепциялари ва моделлари. Т.: «Fan va texnologiya», 2015, 227 б.
7. А.Э.Горев. Грузовые автомобильные перевозки. М.: «Академия», 2008 г.
8.Ўзбекистон автомобил ва дарё транспортини тартибга солиш ва назорат қилиш бўйича меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. Т.: 2012 й

Yuklab olish

TRANSPORT VOSITALARI MUHANDISLIGI: ELEKTROMOBIL TRANSPORTI

Tuzuvchilar: Abdurazzakov U.A.-Transport vositalari muhandisligi kafedra mudiri, Ziyeev K.-Transport vositalari muhandisligi kafedra dotsent, Хakimov P.-Transport vositalari muhandisligi kafedra dotsent,

Еkspert: A. A. Muxitdinov-Transport vositalari muhandisligi kafedra professori.

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
2. Prezident olg‘a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Tadbirkorlikni qanday tushunasiz?
4. Iqtisodiy erkinliklar nimalarda ifodalanadi?
5. Tadbirkorlikka qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda?
6. “Yoshlar daftari”ga kimlar kiritilmoqda?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalar nima uchun zarur?
8. Xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. O‘zbekiston Respublikasi qaysi ma’muriy birliklardan iborat?
10. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni z ichiga oladi?
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishini qaysi yetakchining nomi bilan bog‘lamoqdalar?
13. Sizning o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun nimalar qilmoqchisiz?
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni Siz ma’qullaysiz va nima uchun?
15. Ijtimoiy demokratik davlat tushunchasini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Avtomobilning jamiyat hayotidagi o‘rni.
2. Avtomobilsozlikni rivojlantirish uchun nima zarur?
3. Avtomobilsozlikni rivojlantishiga qanday erishiladi?
4. O‘zbekistonda YaIM hajmi qanchani tashkil etmoqda?
5. YaIM nima?
6. Mehnat unumdorligini tushuntiring.
7. Korxonalarning qanday turlarini bilasiz?
8. Aksiyadorlik jamiyati nima?
9. Davlat mulkining xususiylashtirishi ahamiyatini tushuntiring.
10. Oilaviy tadbirkorlik haqida tushuunchalaringizni bayon eting.
11. Avtomobilsozlikni qaysi tarmoqlari rivojlanmoqda?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da qaysi tarmoqlar rivojlanmoqda?
13.Eksport va importning ahamiyatini tushuntiring?
14. Aholi bandligini tushuntiring.
15. Mamlakatimizda yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Avtomransport vositalari muxandisiga qanday mas’uliyat yuklaydi?
3. Avtomransport vositalari muxandisi qanday ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Avtomransport vositalari muxandisi sport bilan shug‘ullanishi kerakmi, nima uchun?
5. Yaxshi mutaxassis bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zaurur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7.Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Insonga iqtisodiy mustaqillik zarurmi, nima uchun?
12. Inson iqtisodiy mustaqillikka qanday erishadi?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. “Avtomobil”ga ta’rif bering.
2. Ichki yonuv dvigatelga umumiy tushuncha bering.
3. Krivoship shatunli mexanizmning vazifasi nima?
4.SOHC va DOHC dvigatellariga izoh bering?
5. Ichki yonuv dvigatelning sovituvchi suyuqlikning turlari.
6.Dvigatelni moylash tizimining vazifasi nima?
7.Ichki yonuv dvigatelining benzinli ta’minlash tizimini vazifasi nima?
8.Trancmissiyaning qanday turlari mavjud?
9.Texnik xizmat ko’rsatish turlarini aytib bering?
10.Uzatmalar qutisining qanday turlari mavjud.
11.Asosiy uzatmaning vazifalari nima aytib bering?
12.Neft deganda nimani tushunasiz?
13.A-80 va Ai-92 benzinning farqi nimada?
14.KTXK zonasida bajariladigan ishlarni aytib bering?
15.Avtomobilni yon tomonga (zanos) sirpanishini va qanday toxtatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi avtotransport oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etgan. Prof. Sidiqnazarov Q.M. umumiy tahriri ostida, to’ldirilgan 2-nashr. Toshkent “Go print”, 2020. – 560 b.
2. Magdiyev Sh. Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi va servisi. Toshkent “NIF MSH” 2021. – 306 b.
3. Texnologik jihozlar va ularning ekspluatatsiyasi. T.Qodirshoyev, Sh.Magdiyev. Toshkent, TAYI “Rizayev X. ХК” 2016. -190 b.
4. Mirziyoev Sh.M. 2022-2026 yillarga mo’ljallangan O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. O’zR Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60 son Farmoni.
5. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b.
6. Hamraqulov O., Magdiyev Sh. Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi. Toshkent, 2005 yil
Axborot manbaalari
1. www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi xukumat partali.
2. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
3. http://www.motorpage.ru
4. http://auto.ru/
5. http://www.autokrot.ru/
6. www. Ziyo.net.

Yuklab olish

TRANSPORT VOSITALARI MUXANDISLIGI AVTOMOBIL TRANSPORTI

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
2. Prezident olg‘a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Tadbirkorlikni qanday tushunasiz?
4. Iqtisodiy erkinliklar nimalarda ifodalanadi?
5. Tadbirkorlikka qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda?
6. “Yoshlar daftari”ga kimlar kiritilmoqda?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalar nima uchun zarur?
8. Xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. O‘zbekiston Respublikasi qaysi ma’muriy birliklardan iborat?
10. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni z ichiga oladi?
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishini qaysi yetakchining nomi bilan bog‘lamoqdalar?
13. Sizning o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun nimalar qilmoqchisiz?
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni Siz ma’qullaysiz va nima uchun?
15. Ijtimoiy demokratik davlat tushunchasini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Avtomobilning jamiyat hayotidagi o‘rni.
2. Avtomobilsozlikni rivojlantirish uchun nima zarur?
3. Avtomobilsozlikni rivojlantishiga qanday erishiladi?
4. O‘zbekistonda YaIM hajmi qanchani tashkil etmoqda?
5. YaIM nima?
6. Mehnat unumdorligini tushuntiring.
7. Korxonalarning qanday turlarini bilasiz?
8. Aksiyadorlik jamiyati nima?
9. Davlat mulkining xususiylashtirishi ahamiyatini tushuntiring.
10. Oilaviy tadbirkorlik haqida tushuunchalaringizni bayon eting.
11. Avtomobilsozlikni qaysi tarmoqlari rivojlanmoqda?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da qaysi tarmoqlar rivojlanmoqda?
13.Eksport va importning ahamiyatini tushuntiring?
14. Aholi bandligini tushuntiring.
15. Mamlakatimizda yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari);

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Avtomransport vositalari muxandisiga qanday mas’uliyat yuklaydi?
3. Avtomransport vositalari muxandisi qanday ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Avtomransport vositalari muxandisi sport bilan shug‘ullanishi kerakmi, nima uchun?
5. Yaxshi mutaxassis bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zaurur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7.Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Insonga iqtisodiy mustaqillik zarurmi, nima uchun?
12. Inson iqtisodiy mustaqillikka qanday erishadi?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. “Avtomobil”ga ta’rif bering.
2. Ichki yonuv dvigatelga umumiy tushuncha bering.
3. Krivoship shatunli mexanizmning vazifasi nima?
4.SOHC va DOHC dvigatellariga izoh bering?
5. Ichki yonuv dvigatelning sovituvchi suyuqlikning turlari.
6.Dvigatelni moylash tizimining vazifasi nima?
7.Ichki yonuv dvigatelining benzinli ta’minlash tizimini vazifasi nima?
8.Trancmissiyaning qanday turlari mavjud?
9.Texnik xizmat ko’rsatish turlarini aytib bering?
10.Uzatmalar qutisining qanday turlari mavjud.
11.Asosiy uzatmaning vazifalari nima aytib bering?
12.Neft deganda nimani tushunasiz?
13.A-80 va Ai-92 benzinning farqi nimada?
14.KTXK zonasida bajariladigan ishlarni aytib bering?
15.Avtomobilni yon tomonga (zanos) sirpanishini va qanday toxtatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. Avtomobillar texnik ekspluatatsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi avtotransport oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik sifatida tavsiya etgan. Prof. Sidiqnazarov Q.M. umumiy tahriri ostida, to’ldirilgan 2-nashr. Toshkent “Go print”, 2020. – 560 b.
2. Magdiyev Sh. Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi va servisi. Toshkent “NIF MSH” 2021. – 306 b.
3. Texnologik jihozlar va ularning ekspluatatsiyasi. T.Qodirshoyev, Sh.Magdiyev. Toshkent, TAYI “Rizayev X. ХК” 2016. -190 b.
4. Mirziyoev Sh.M. 2022-2026 yillarga mo’ljallangan O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. O’zR Prezidentining 2022-yil 28 yanvardagi PF-60 son Farmoni.
5. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b.
6. Hamraqulov O., Magdiyev Sh. Avtomobillarning texnik ekspluatatsiyasi. Toshkent, 2005 yil
Axborot manbalari
1. www.gov.uz – O‘zbekiston Respublikasi xukumat partali.
2. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
3. http://www.motorpage.ru
4. http://auto.ru/
5. http://www.autokrot.ru/
6. www. Ziyo.net.

Yuklab olish

YO'L MUHANDISLIGI: AVTOMOBIL YO‘LLARINI QURISH

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. Avtomobil yo’llari tarmoqlarining iqtisodiyot rivojlanishdagi o’rnini tushuntiring.
2. Prizedent olg’a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Mamalakatda yo’l sohasiga oid qanday o’zgarishlar amalga oshirilyapti.
4. Siz istiqomat qilayotgan hududdagi avtomobil yo’llarinng holatini transport oqimi ko’rsatkichlariga ta’rif bering.
5. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni o’z ichiga oladi?
6. “Buyuk Ipak” yo’lining ahamiyatini tushuntiring.
7. Uchinchi renesans atamasi nimani ifodalaydi?
8. “Kelajak yoshlar qo’lida” iborasini mohiyatini tushuntiring.
9. Xorijiy invistitsiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
10.Yo’l infratuzilmasining ahamiyati nimada, tushuntiring.
11. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga kiritilayotgan qaysi o’zgarishlarni siz maqullaysiz va nima uchun?
12. Mamlakatda turizmni rivojlantish avtomobil yo’llarilarga o’z ta’sirini ko’rsatadimi tushuntiring?
13. Sizning o’zingiz Yangi O’zbekiston uchun nimalar qilmoqdasiz?
14. Asfaltbeton va sementbeton qoplamalarini afzallik va kamchiliklarini tushuntiring?
15. Mamlakatimizda yo’l sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushuntiring?

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Avtomobil yo’llari tarmoqlarini rivojlanishini mamlakat iqtisodiyotida tutgan o’rniga ta’rif bering.
2. Siz yashayotgan tumandagi avtomobil yo’llarining holati qanday, tarif bering.
3. Yo’l qurilishi sohasida ishlab, yutuqlarga erishgan insonlarni bilasizmi?
4. Siz tanlagan soha kasbining mohiyati va ahamiyatini tushuntirib bering.
5. Avtomobil yo’llaridagi tirbandlikni yechish yo’llarini qanday hal qilish mumkin. tushuntiring.
6. Yo’llardagi yo’l transport hodisalarini sabablarini tushuntiring.
7. Hozirda xo’jalik yo’llarining holatini yaxshilash bo’yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda, bayon eting.
8. Yurtimizda sementbeton qoplamalarini qurish rejalarini amalga oshirilishini afzalligini tushuntiring.
9. Mamlakatda iqlim o’zgarishini yo’lga tasiri bormi, tushuntiring.
10. Avotmobil yo’llarini loyihalash yoki qurishdagi me’yori xujjatlar bilan tanishganmisiz, bayon eting.
11. Avtomobil yo’llarini loyihalashda qanday kompyuter dasturlaridan xabaringiz bor.
12. Mamlakatimizda yangi ish o’rinlari qanday yo’nalishlarda olib borilmoqda, bayon eting.
13. Aksiyadorlik jamiyati nima?
14. Yo’l infratuzilmasini tushuntiring?
15. Siz kelajagingizni avtomobil yo’llarini loyihalash yoki qurish yo’nalishlarida faoliyat yuritishda qaysi birini tanlagan bo’lardingiz, sababini tushuntiring.

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1. Yo’l qurilishida ishlash qanday ma’suliyat yuklaydi?
2. Nima uchun bakalavriatning shu yo’nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
3. Yo’l ustasi (master) qanday manaviy-axloqiy xususiyatlarga ega bo’lishi kerak?
4. Malakali yo’l ustasi bo’la olish uchun qaysi soxalarda ham puxta bilimlar zarur deb hisoblaysiz?
5. Yo’l ustasi (master) sport bilan shug’ullanishi kerakmi, nima uchun?
6. Bugungi kunda respublikada olib borilyotgan “Yo’l siyosati” dan xabardormisiz bayon eting.
7. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o’rgandingiz?
8. Fanlar bo’yicha to’garaklar, olimpiadalar va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
9. Qaysi soxalar va fanlarga ko’proq qiziqasiz?
10. Yo’l qurilishida ishlaydigon yo’l ustasi (master) geodeziya asboblari bilan ishlashni bilish lozim deb bilasizmi, nima uchun?
11. Yo’l poyini qurishda mustahkamlikni talab darajasidagi zichlikni qanday ta’minlash mumkin, tushuntiring?
12. Inson mustaqil qaror qabul qilishi uchun qanday xususiyatlarga ega bo’lishi kerak.
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishdingiz?
14. Prezedentimiz yurtimiz yoshlarga aytgan qaysi iboralarini bilasiz, bayon eting?
15. Kelajagingizni qaysi yo’nalishda faoliyat yuritishga bog’lamoqchisiz, qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Avtomobil yo’llarida qurilish muddati qanday aniqlanadi, tushuntiring.
2. Yo’l to’shamalarini qurishda mahalliy materiallardan foydalanish ahamiyatini tushuntiring.
3. Asfaltbeton qorishmasini ABZ da tayyorlash jarayonini tushuntiring.
4. Yo’l tushamalarini qurishda qo’llaniladigan organik va noorganik materiallarini ahamiyatini tushuntiring.
5. Sementbeton qormasini tayyorlash texnologik jarayonini tushuntiring.
6. Asfaltbetonning tasniflanishini tushuntiring.
7. Yo’l qurilishida qanday mashina va mexanizimlar otryadidan foydalaniladi, bayon eting.
8. Yo’l poyini qurish texnologik jarayoni xaritasida nimalar aks ettiriladi, tushuntiring.
9. Yo’l qurilishidagi mashina va mexanizmlarning ishlash texnologiyalarini tushuntiring.
10. Qurilishda mashina mexanizmlarni qaysi ko’rsatkichlarni hisoblab aniqlanadi, tushuntiring.
11. Yo’l qurilishdagi kalendar rejada nimalar aks ettiriladi, tushuntiring.
12. Yo’l qurilishi nimalar asosida olib boriladi deb o’ylaysiz, tushuntiring.
13. Asfaltbeton va sementbeton qoplamali yo’l to’shamalarini xizmat muddatlari haqida tushuntiring.
14. Asfaltbeton qoplamasini qurishda qanday talab qo’yiladi, tushuntiring.
15. Yo’l qurilishida geodezistlar qanday vazifalarni bajaradi, bayon eting.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. O’roqov A.X., Salimova B.D., Xudayqulov R.M., Xolov M.M. Aloqa yo’llari. Toshkent. TDTU, 2021. – 194 b.
2. Salimova B.D, Xudayqulov R.M, Maxkamov B.R. Avtomobil yo’llarini va aedromlarni qidiruv va loyihalash. Toshkent. TDTU, 2021. – 189 b.
3. Azizov Q.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. Toshkent. “Fan va texnologiya” 2009 y – 242 b.
4. Babkov V.F., Andreev O.V. Avtomobil yo’llarini qidiruv va loyihalash. Qodirova A.R. tomonidan mualliflashtirilgan tarjima. I va II qism. Toshkent: Yosh kuch press matbuoti, 2015 y.- 495 b.
5. Ахмедов Ш.А., Қаюмов А.Д., Салимова Б.Д., Худайқулов Р.М. Автомобиль йўлларини қурилишини ташкил қилиш ва технологияси асослари. –Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2014 й. 305 б.
6. Ўроқов А.Х. Aloqa yo‘llari, undagi xizmat qiluvchi inshootlar. Ma’ruzalar matni. Toshkent. 2011-120 b.
7. ШНҚ 2.05.02-07 Автомобиль йўллари. – Тoшкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008 й. – 67 б.
8. МҚН 44-2008. Бикир йўл тўшамаларини лойиҳалаш бўйича йўриқнома. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008. -112 б.
9. МҚН 46-2008. Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома. -Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008. 246 б.
10. https://www.uzavtoyul.uz/ru/

Yuklab olish

YO'L MUHANDISLIGI: SHAHAR YO’LLARI VA KO’CHALARI

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. Shahar yo’llari tarmoqlarining iqtisodiyot rivojlanishdagi o’rnini tushuntiring.
2. Prizedent olg’a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Mamalakatda yo’l sohasiga oid qanday o’zgarishlar amalga oshirilyapti.
4. Shahar yo’llaridagi transport oqimi ko’rsatkichlari ta’rif bering.
5. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni o’z ichiga oladi?
6. “Buyuk Ipak” yo’lining ahamiyatini tushuntiring.
7. Uchinchi renesans atamasi nimani ifodalaydi?
8. “Kelajak yoshlar qo’lida” iborasini mohiyatini tushuntiring.
9. Xorijiy invistitsiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
10.Yo’l infratuzilmasining ahamiyati nimada, tushuntiring.
11. O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga kiritilayotgan qaysi o’zgarishlarni siz maqullaysiz va nima uchun?
12. Mamlakatda turizmni rivojlantish shahar yo’llarilarga o’z ta’sirini ko’rsatadimi tushuntiring?
13. Sizning o’zingiz Yangi O’zbekiston uchun nimalar qilmoqdasiz?
14. Asfaltbeton va sementbeton qoplamalarini afzallik va kamchiliklarini tushuntiring?
15. Mamlakatimizda yo’l sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushuntiring?

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Shahar yo’l – transport tarmoqlarini rivojlanishini mamlakat iqtisodiyotida tutgan o’rni haqida ma’lumot bering.
2. Siz yashayotgan joydagi shahar yo’llari va kochalarining holati qanday, tarif bering.
3. Yo’l qurilishi sohasida ishlab, yutuqlarga erishgan insonlarni bilasizmi?
4. Siz tanlagan soha kasbining mohiyati va ahamiyatini tushuntirib bering.
5. Shahar yo’llaridagi tirbandlikni yechish yo’llarini qanday hal qilish mumkin?
6. Yo’llardagi yo’l transport hodisalarini sabablarini tushuntiring.
7. Hozirda shahar yo’llarini holatini yaxshilash bo’yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda, bayon eting.
8. Yurtimizda sementbeton qoplamalarini qurish rejalarini amalga oshirilishini afzalligini tushuntiring.
9. Mamlakatda iqlim o’zgarishini yo’lga tasiri bormi, tushuntiring.
10. Shahar yo’llarini loyihalash yoki qurishdagi me’yori xujjatlar bilan tanishganmisiz, bayon eting.
11. Shahar yo’llarini loyihalashda foydalaniladigan qanday kompyuter dasturlaridan xabaringiz bor.
12. Mamlakatimizda yangi ish o’rinlari qanday yo’nalishlarda olib borilmoqda, bayon eting.
13. Aksiyadorlik jamiyati nima?
14. Yo’l infratuzilmasini tushuntiring?
15. Siz kelajagingizni shahar yo’llarini loyihalash yoki qurish yo’nalishlarida faoliyat yuritishda qaysi birini tanlagan bo’lardingiz, sababini tushuntiring.

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1. Yo’l qurilishida ishlash qanday ma’suliyat yuklaydi?
2. Nima uchun bakalavriatning shu yo’nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
3. Yo’l ustasi (master) qanday manaviy-axloqiy xususiyatlarga ega bo’lishi kerak?
4. Malakali yo’l ustasi bo’la olish uchun qaysi soxalarda ham puxta bilimlar zarur deb hisoblaysiz?
5. Yo’l ustasi (master) sport bilan shug’ullanishi kerakmi, nima uchun?
6. Bugungi kunda respublikada olib borilyotgan “Yo’l siyosati” dan xabardormisiz, bayon eting.
7. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o’rgandingiz?
8. Fanlar bo’yicha to’garaklar, olimpiadalar va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
9. Qaysi soxalar va fanlarga ko’proq qiziqasiz?
10. Yo’l qurilishida ishlaydigon yo’l ustasi (master) geodeziya asboblari bilan ishlashni bilish lozim deb bilasizmi, nima uchun?
11. Yo’l poyini qurishda mustahkamlikni talab darajasidagi zichlikni qanday ta’minlash mumkin, tushuntiring?
12. Inson mustaqil qaror qabul qilishi uchun qanday xususiyatlarga ega bo’lishi kerak.
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishdingiz?
14. Prezedentimiz yurtimiz yoshlarga aytgan qaysi iboralarini bilasiz, bayon eting?
15. Kelajagingizni qaysi yo’nalishda faoliyat yuritishga bog’lamoqchisiz, qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Shahar yo’llarida qurilish muddati qanday aniqlanadi, tushuntiring.
2. Yo’l to’shamalarini qurishda mahalliy materiallardan foydalanish ahamiyatini tushuntiring.
3. Asfaltbeton qorishmasini ABZ da tayyorlash jarayonini tushuntiring.
4. Yo’l tushamalarini qurishda qo’llaniladigan organik va noorganik materiallarini ahamiyatini tushuntiring.
5. Sementbeton qormasini tayyorlash texnologik jarayonini tushuntiring.
6. Asfaltbetonning tasniflanishini tushuntiring.
7. Yo’l qurilishida qanday mashina va mexanizimlar otryadidan foydalaniladi, bayon eting.
8. Yo’l poyini qurish texnologik jarayoni xaritasida nimalar aks ettiriladi, tushuntiring.
9. Yo’l qurilishidagi mashina va mexanizmlarning ishlash texnologiyalarini tushuntiring.
10. Qurilishda mashina mexanizmlarni qaysi ko’rsatkichlarni hisoblab aniqlanadi, tushuntiring.
11. Yo’l qurilishdagi kalendar rejada nimalar aks ettiriladi, tushuntiring.
12. Yo’l qurilishi nimalar asosida olib boriladi deb o’ylaysiz, tushuntiring.
13. Asfaltbeton va sementbeton qoplamali yo’l to’shamalarini xizmat muddatlari haqida tushuntiring.
14. Asfaltbeton qoplamasini qurishda qanday talab qo’yiladi, tushuntiring.
15. Yo’l qurilishida geodezistlar qanday vazifalarni bajaradi, bayon eting.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. O’roqov A.X., Salimova B.D., Xudayqulov R.M., Xolov M.M. Aloqa yo’llari. Toshkent. TDTU, 2021. – 194 b.
2. Salimova B.D, Xudayqulov R.M, Maxkamov B.R. Avtomobil yo’llarini va aedromlarni qidiruv va loyihalash. Toshkent. TDTU, 2021. – 189 b.
3. Azizov Q.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. Toshkent. “Fan va texnologiya” 2009 y – 242 b.
4. Babkov V.F., Andreev O.V. Avtomobil yo’llarini qidiruv va loyihalash. Qodirova A.R. tomonidan mualliflashtirilgan tarjima. I va II qism. Toshkent: Yosh kuch press matbuoti, 2015 y.- 495 b.
5. Ахмедов Ш.А., Қаюмов А.Д., Салимова Б.Д., Худайқулов Р.М. Автомобиль йўлларини қурилишини ташкил қилиш ва технологияси асослари. –Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2014 й. 305 б.
6. Ўроқов А.Х. Aloqa yo‘llari, undagi xizmat qiluvchi inshootlar. Ma’ruzalar matni. Toshkent. 2011-120 b.
7. ШНК, 2.07.01-03. Шаҳар ва қишлоқ ахоли пунктлари худудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш.Т: 2003, – 84 б
8. ШНҚ 2.05.02-07 Автомобиль йўллари. – Тoшкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008 й. – 67 б.
9. МҚН 44-2008. Бикир йўл тўшамаларини лойиҳалаш бўйича йўриқнома. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008. -112 б.
10. МҚН 46-2008. Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома. -Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008. 246 б.
11. https://www.uzavtoyul.uz/ru/

Yuklab olish

YO'L MUHANDISLIGI: AVTOMOBIL YOʻLLARI EKSPLUATATSIYASI

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. “Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida”gi qonunning mohiyatini tushuntirib bering?
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son farmoni bilan tasdiqlangan 2022−2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida avtomobil yo‘llariga oid qanday maqsadlar keltirilgan?
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarini qurish va ekspluatatsiya qilishning ilg‘or xorijiy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4035 sonli qarorida qanday vazifalar belgilangan?
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarini obodonlashtirish va arxitektura-landshaft konstruksiyalash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3262-sonli qarorining maqsadi?
5. O‘zbekiston Respublikasi hududidagi halqaro ahamiyatdagi yo‘llarning ahamiyati?
6. O‘zbekiston Respublikasi hududidagi mahalliy ahamiyatdagi yo‘llarning ahamiyati?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalarda avtomobil yo‘llari nima uchun zarur?
8. O‘zbek milliy avtomagistralini rekonstruksiya qilishda xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. Avtomobil yo‘llari qo‘mitasining funksiya va vazifalari?
10. Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi tasarrufidagi avtomobil yo‘llari hududiy bosh boshqarmalarini funksiya va vazifalari?
11. “Avtomobil yo‘li” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Umumfoydalanuvdagi avtomobil yo‘llari haqida nimalarni bilasiz?
13. Avtomobil yo‘larini ekspluatatsiya qilishdagi muammolar haqida nima deya olasiz?
14. Yo‘l transport xodislarini oldini olishda avtomobil yo‘llarining o‘rni?
15. Aholining kunlik ehtiyojida avtomobil yo‘llarining ahamiyati.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Avtomobil yo‘llarining jamiyat hayotidagi o‘rni.
2. Avtomobil yo‘llarini ekspluatatsiya qilishda innovatsiya?
3. Avtomobil yo‘llari holatini yaxshilash orqali iqtisodiy o‘sishga qanday erishiladi?
4. O‘zbekiston Respublikasi avtomobil yo‘llari tarmog‘ining holati?
5. Yo‘l tarmog‘ini takomillashtirishning asosiy yo‘llari va vazifalari?
6. Avtomobil yo‘llarini ekspluatatsiya qilish yo‘nalishida mamlakatimizda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar?
7. Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi tasarrufidagi qanday tashkilot turlarini bilasiz?
8. Avtomobil yo‘llari holatiga tabiiy-iqlimning qanday ta’sirlari bor?
9. Avtomobil yo‘llarini transport-ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini tushuntiring.
10. Yo‘llarni ekspluatatsiya qilishda muhandislarni o‘rnini tushuntiring.
11. Yo‘llarni ekspluatatsiya qilishda yuzaga ishlov berishning qanday zamonaviy texnologiyalarini bilasiz?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da yo‘l tarmog‘ining holati?
13. Avtomobil yo‘llarini joriy ta’mirlashda qanday ishlar olib boriladi?
14. Avtomobil yo‘llarini mukammal ta’mirlashda qanday ishlar olib boriladi?
15. Avtomobil yo‘llari sohasida yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1. Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. “Йўл қуриш савобли иш” дейишади халқимиз, нега шундайлигини ўйлаб кўрганмисиз?
3. Йўлчи муҳандис qanday ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Муҳандис ижод bilan shug‘ullanishi kerakmi, nima uchun?
5. Йўлчи муҳандис bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zaurur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7. Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Соҳа бўйича қандай марраларни эгаллашни мақсад қилгансиз?
12. Соҳа бўйича оғир иш шароитларда ишлашингизга тўғри келишини ўйлаб кўрганмисиз?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Avtomobil yo‘lining texnik toifalari?
2. Avtomobil yo‘llarini ahamiyati bo‘yicha tasniflanishi.
3. Yo‘l qurilish materiallarini o‘ziga xosligini tushuntirib bering.
4. Yo‘l to‘shamasi turlarini izohlab bering?
5. Asfaltbeton va sementbeton qoplamlarini o‘zaro taqqoslang?
6. Avtomobil yo‘llarida saqlash ishlarini sanab o‘ting.
7. Avtomobil yo‘li pasporti va uning ahamiyati?
8. Yo‘l konstruksiyasiga tabiiy-iqlim omillarining ta’siri?
9. Avtomobil yo‘llari deformatsiyalari, buzilishlari va holati nuqsonlarini izohlab bering.
10. Avtomobil yo‘llar bo‘ylab qanday daraxtlar ekiladi.
11. Avtomobil yo‘lining hayot siklini tushuntirib bering.
12. G‘ildirak izi deformatsiyasini yuzaga kelish sabablari qanday?
13. Yo‘lning transport-ekspluatatsion ko‘rsatkichlariga bo‘lgan talablarni izohlang.
14. Yo‘lning geometrik o‘lchamlari.
15. Avtomatlashtirilgan yo‘l ma’lumotlari banki qanday shakllantiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. “Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida”gi qonun.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarini qurish va ekspluatatsiya qilishning ilg‘or xorijiy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4035 sonli qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarini obodonlashtirish va arxitektura-landshaft konstruksiyalash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3262-sonli qarori.
5. ШНҚ 2.05.02-07. Автомобиль йўллари. Т.: 2007.
6. A.X.O‘roqov. Avtomobil yo‘llarini ta’mirlash va saqlash texnologiyalari. T. TAYLQEI. XT “Rizaev M.X.”. 2019. 264 b.
7. Saidov Z.X, Amirov T.J, G‘ulomova X.Z. Avtomobil yo‘llari: materiallar, qoplamalar, saqlash va ta’mirlash. O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2010 y. «Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi» nashriyoti. 454 bet
8. Amirov T. J. Avtomobil yo‘llari va aerodromlar sementbeton qoplamalarini qurish. O‘quv qo‘llanma – T.: “VEKTOR-PRESS” nashriyoti. 2016 y.-240 b.
9. A.F.Shaxidov, A.X.O‘roqov, R.M.Xudoyqulov. Aloqa yo‘llari va undagi xizmat qiluvchi inshootlar. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2016, 148 b.
10. I.S.Sodiqov, Q.H.Azizov, A.X.O‘roqov. Avtomobil yo‘llarini obodonlashtirish va jihozlash. T. TAYLQEI. XT “Rizaev M.X.”. 2019. 348 b.
11. Q.H.Azizov. Shahar yo‘llarida harakat xavfsizligini tashkil etish. Darslik. TDTrU. Toshkent, 2021, 190 b.

Yuklab olish

YOʻL MUHANDISLIGI: AVTOMOBIL YOʻLLARINI LOYIHALASH

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1.O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
1. Prizident olg’a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
2. Respublikada olib borilayotgan “Yo’l siyosatini” bayon eting.
3. “Buyuk Ipak” yoli qaysi davlatlarni oʻzaro bogʻlaydi?
4. Mamlakatimizdagi yo’l tarmogʻining umumiy uzunliklari tog’risida maʼlumotlarni bayon eting.
5. O’zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirishdagi yo’l infratuzilmasiga qoʻyilgan talablarni qanday izohlaysiz?
6. Prezidentimizning Respublikada sementbeton qoplamalik yo’l to’shamalarini qurishga eʼtiborni kuchaytirishni taklif etganliklariga izoh bering.
7. “Buyuk Ipak” yo’lini tiklash qanday maqsadlarni oʻz ichiga oladi?
8. “Yangi O’zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
9. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilayotgan qaysi oʻzgartirishlarni Siz maqullaysiz va nima uchun?
10. Mamlakatimizda turizmni rivojlantirishda avtomobil yo’llarining tutgan o’rnini qanday tushunasiz?
11. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
12. Yo’l tarmoqlarini rivojlantirishda xorijiy zamonaviy standartlarni va me’yoriy hujjatlarni o’rganish ahamiyati nimada?
13. Sizning o’zingiz “Yangi O’zbekiston” uchun nima qilmoqchisiz?
14. Avtomobil yo’llarida og’ir yuk avtomobillarning qatnovini ko’payishini qanday ta’sirlarga ega deb o’ylaysiz?

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Avtomobil yo’llarining mamlakat rivojlanishida tutgan o’rnini.
2. Avtomobil yo’llari tarmog’iga qoʻyilgan talablarni tushuntiring.
3. Bugungi kunda avtomobil yo’llarini rekonstruksiya qilish talablari qanday ko’rsatkichlarga asoslanadi?
4. Avtomobil yo’llaridagi tirbandliklarni yechimini qanday hal qilish kerak deb o’ylaysiz?
5. Avtomobil yo’llaridaYTXlarning ko’payishiga nimalarni sabab deb bilasiz?
6. Ichki xo’jalik yo’llari tarmoqlarini rivojlanishi ahamiyatini tushuntirng.
7. “Obod qishloq” va “Obod mahalla” dasturining mohiyatini bayon eting.
8. Iqlimning o‘zgarishini yo’llarga taʼsirini tushuntiring.
9. Pullik yoʻllarni qurish kerakmi degan savolga sizning munosabatingiz qanday?
10. Aksiyadorlik jamiyati nima?
11. Avtomobil yo’llarini xususiylashtirish kerakmi?
12. Avtomobil yoʻllariga taalluqli qanday meʼyoriy hujjatlarni bilasiz?
13. Nima uchun sementbeton qoplamali yo‘llarga talab kuchaymoqda izohlang.
14. Bugungi kunda avtomobil yoʻllaridagi tirbandliklarni yechimi qanday hal qilinishi kerak?
15. Avtomobil transportidan chiqadigan zararli gazlarni ekologiyaga taʼsirini qanday kamaytirish mumkin tushuntiring.

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1. Nima uchun bakalavriatning shu yoʻnalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Yo’lchilik kasbi insonga qanday masʼuliyat yuklaydi?
3. Yo’lchi qanday maʼnaviy-axloqiy xususiyatlariga ega bolishi lozim?
4. Yaxshi yo‘lchi bo‘la olish uchun qaysi soxalarda ham puxta bilimlar zarur deb o‘ylaysiz?
5. Yo’lchi sport bilan shugʻullanish kerakmi, nima uchun?
6. Malakali yo’lchi boʻlish uchun kompyuter dasturlarini ham puxta o’zlashtirgan boʻlishi zarurmi?
7. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan oʻrgangansiz?
8. Geodeziya asboblaridan qaysi biri bilan mukammal ishlay bilasiz tushuntiring.
9. Fanlar boʻyicha toʻgaraklar, olimpiadalar va musobaqalarda qatnashganmisiz?
10. “Komil inson” degan iborani qanday tushunasiz?
11. Qaysi sohalar va fanlarga qiziqasiz?
12. Oxirgi yillarda qaysi badiiy adbiyotlarni mutolaa qilgansiz?
13. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim maʼqul deb hisoblaysizmi?
14. Mamlakatimizda rivojlanishiga oʻzingizni hissangizni qoshishni qay tarzda amalga oshirmoqchisiz?
15. Kelajagingizni qaysi yo’nalishda faoliyat yuritishga bog’lamoqchisiz, qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Aloqa yoʻllarining ijtimoiy ishlab chiqarish rivojlanishidagi ahamiyati haqida nima bilasiz?
2. Yoʻllardagi harakat miqdori va tarkibi haqida nima bilasiz?
3. Avtomobil yoʻllarining ahamiyati va vazifasiga koʻra qanday toifalanadi?
4. Yoʻl rejasi elementlarini tushuntiring?
5. Avtomobil yoʻllari va aerodromlarning asosiy elementlarini bayon eting.
6. Avtomobil harakatlanishida unga taʼsir etuvchi kuchlarini tushuntiring.
7. Murakkab sharoitda yo’llarni loyihalashda qanday talablar qoʻyilishi tushuntiring.
8. Avtomobil yoʻllarining koʻndalang va boʻylama kesim elementlarini tushuntiring.
9. Yoʻllarga tabiiy omillarning taʼsirini bayon eting.
10. Avtomagistrallarga tarif bering.
11. Yoʻl toshamasining konstruktiv qatlami va unga taʼsir etuvchi kuchlarni tushuntiring.
12. Avtomobil yo’llaridagi geodezik ishlarda qanday geodezik asboblardan foydalanishni tushuntiring.
13. Avtomobili yo‘li rejasidagi gorizontal egrini loyihalashni tushuntiring.
14. Avtomobil yo‘llaridan suvni chetlatish tizimini tushuntiring.
15. Aloqa yoʻllarining tasniflanishi va “Buyuk Ipak” yoʻlining tutgan o‘rnini bayon eting.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. O’roqov A.X., Salimova B.D., Xudayqulov R.M., Xolov M.M. Aloqa yo’llari. Toshkent. TDTU, 2021. – 194 b.
2. Salimova B.D, Xudayqulov R.M, Maxkamov B.R. Avtomobil yo’llarini va aedromlarni qidiruv va loyihalash. Toshkent. TDTU, 2021. – 189 b.
3. Ikramova F.X. Avtomobil yo’llarini loyihalash. Toshkent. TDTU, 2022. – 137 b.
4. Xudayqulov R.M., Maxmudova D.A. Avtomobil yo‘llari. Toshkent. Malik Print CO, 2022. – 137 b.
5. Azizov Q.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. Toshkent. “Fan va texnologiya” 2009 y – 242 b.
6. Babkov V.F., Andreev O.V. Avtomobil yo’llarini qidiruv va loyihalash. Qodirova A.R. tomonidan mualliflashtirilgan tarjima. I va II qism. Toshkent: Yosh kuch press matbuoti, 2015 y.- 495 b.
7. Ахмедов Ш.А., Қаюмов А.Д., Салимова Б.Д., Худайқулов Р.М. Автомобиль йўлларини қурилишини ташкил қилиш ва технологияси асослари. –Тошкент: Iqtisod-Moliya, 2014 й. 305 б.
8. Ўроқов А.Х. Aloqa yo‘llari, undagi xizmat qiluvchi inshootlar. Ma’ruzalar matni. Toshkent. 2011-120 b.
9. ШНҚ 2.05.02-07 Автомобиль йўллари. – Тoшкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008 й. – 67 б.
10. МҚН 44-2008. Бикир йўл тўшамаларини лойиҳалаш бўйича йўриқнома. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008. -112 б.
11. МҚН 46-2008. Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома. -Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давархитекқурилиш қўмитаси нашриёти, 2008. 246 б.
12. https://www.uzavtoyul.uz/ru/

Yuklab olish

YOʻL MUHANDISLIGI: KOʻPRIKLAR VA TONNELLAR

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. “Avtomobil yo‘llarito‘g‘risida”gi qonunning mohiyatini tushuntirib bering?
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son farmoni bilan tasdiqlangan 2022−2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida avtomobil yo‘llaridagi koʻpriklar va tonnellarga oid qanday maqsadlar keltirilgan?
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarini qurish va ekspluatatsiya qilishning ilg‘or xorijiyusullarini joriy etish chora-tadbirlarito‘g‘risida”gi PQ-4035 sonli qarorida qanday vazifalar belgilangan?
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni siz ma’qullaysiz va nima uchun?
5. O‘zbekiston Respublikasi hududidagi mavjud koʻpriklar va tonnellarning ahamiyati?
6. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalarda avtomobil yo‘llari va ulardagi koʻpriklar va tonnellar nima uchun zarur?
8. O‘zbek milliy avtomagistralini rekonstruksiya qilishda xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. Avtomobil yo‘llari qo‘mitasining funksiya va vazifalari?
10. Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi tasarrufidagi avtomobil yo‘llari hududiy bosh boshqarmalarini funksiya va vazifalari?
11. “Koʻpriklar va tonnellar ” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Umumfoydalanuvdagi avtomobil yo‘llari va sun’iy inshootlar haqida nimalarni bilasiz?
13. Avtomobil yo‘laridagi koʻpriklar va tonnellarni ekspluatatsiya qilishdagi muammolar haqida nima deya olasiz?
14. Yo‘l transport xodislarini oldini olishda avtomobil yo‘llarining o‘rni?
15. Aholining kunlik ehtiyojida avtomobil yo‘llari, koʻpriklar va tonnellarning ahamiyati.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Koʻpriklar va tonnellarning jamiyat hayotidagi o‘rni.
2. Koʻpriklar va tonnellarning ekspluatatsiya qilishda innovatsiya?
3. Avtomobil yo‘llari, koʻpriklar va tonnellarning holatini yaxshilash orqali iqtisodiy o‘sishga qanday erishiladi?
4. O‘zbekiston Respublikasida mavjud koʻpriklar va tonnellar tarmog‘ining holati?
5. Koʻpriklar va tonnellarningni loyihalash va qurishni asosiy yo‘llari va vazifalari?
6. Koʻpriklar va tonnellarning qurish va ekspluatatsiya qilish yo‘nalishida mamlakatimizda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar?
7. Avtomobil yo‘llari qo‘mitasi tasarrufidagi qanday tashkilotturlarini bilasiz?
8. Koʻpriklar va tonnellarning ekspluatatsion holatiga tabiiy-iqlimning qanday ta’sirlari bor?
9. Avtomobil yo‘llarini, koʻpriklar va tonnellarning transport-ekspluatatsion ko‘rsatkichlarini tushuntiring.
10. Koʻpriklar va tonnellarning ekspluatatsiya qilishda muhandislarni o‘rnini tushuntiring.
11. Koʻpriklarni ekspluatatsiya qilishda ularni yuk ko’taruvchanligini oshirishning qanday zamonaviy texnologiyalarini bilasiz?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da avtomobil yo‘llaridagi ko‘prikli inshootlarning holati?
13. Koʻpriklar va tonnellarni joriy ta’mirlashda qanday ishlar olib boriladi?
14. Koʻpriklar va tonnellarning mukammal ta’mirlashda qanday ishlar olib boriladi?
15. Koʻpriklar va tonnellar sohasida yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. “Yo‘l, koʻpriklar qurish savobli ish” deyishadi xalqimiz, nega shunday o’ylab ko’rganmisiz?
3. Koʻprikchi muhandis qanday ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Koʻprikchi muhandis ilim, ijod bilan shug‘ullanishi kerakmi, nima uchun?
5. Koʻprikchi muhandis bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zaurur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7.Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Koʻpriklar va tonnellar sohasi bo’yicha qanday marralarni egallashni maqsad qilgansiz ?
12. Koʻpriklar va tonnellar sohasi bo’yicha og’ir ish sharoitlarda ishlashingizga to’g’ri kelishingizni o’ylab ko’rganmisiz?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1.Avtomobil va shahar yo‘llaridagi ko‘prik inshootlari va tonnellar haqida umumiy tushunchalar bering.
2.Avtomobil va shahar yo‘llaridagi ko‘prik inshootlari va tonnellarning tasniflanishi, qo‘yiladigan talablar qanday?
3. Ko‘priklar va yo‘lo‘tkazgichni loyihalash bosqichlari qanday?
4. Ko‘prik inshootlari va tonnellar hisoblash usullari haqida umumiy ma’lumotlar bering.
5. Temirbeton ko‘priklar betoniga qo‘yiladigan talablar qanday?
6. Temirbeton ko‘priklarning qatnov qismi konstruksiyalari qanday?
7.Ko‘prik qoplamasi qatlamlari vazifalari.
8.Ko‘prik inshootlari va quvurlarni loyihalashda belgilanadigan yuklar va ta’sirlar.
9.Temirbeton ko‘priklar uchun ishlatiladigan armaturalar.
10.Metall ko’priklar haqida umumiy ma’lumotlar.
11.Metall ko’priklarning rivojlanishi haqida umumiy ma’lumotlar.
12.Ko‘prik inshootining kengligini belgilash.
13.Ko‘priklarning va ko‘priksimon inshootlarning kengliklarini aniqlash.
14. Transport tonnellaring joylashishi bo’yich tasniflari qanday?
15. Transport tonnellarini qurish usullari qanday?

Foydalanilgan adabiyotlar
1. Avtomobil yo‘llari to‘g‘risida”gi qonun.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarini qurish va ekspluatatsiya qilishning ilg‘or xorijiy usullarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4035 sonli qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Avtomobil yo‘llarini obodonlashtirish va arxitektura-landshaft konstruksiyalash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3262-sonli qarori.
5. SHNQ 2.05.02-07. “Avtomobil yo‘llari”. Т.: 2007.
6. SHNQ 2.05.03-11 “Ko‘priklar va quvurlar”;
7. A.A. Ishanxodjaev, SH.SH. SHojalilov, T.YU. Radjabov “Ko‘prik, transport tonnellari va sun’iy inshootlarni qurish”. Toshkent, “Davr nashriyoti”, 2012.
8. A.A. Ishanxodjaev, SH. Mirxodjaev. “Ko‘priklar, transport tonnellarini saqlash va ta’mirlash”. Toshkent, “Davr nashriyoti”, 2012.
9. Salixanov S.S. “Transport inshoatlarini loyihalash va qurish” Toshkent, 2018y. Darslik. “Komplex Print” nashriyoti.
10.Salamaxin P. M., Volya O.V., Lukin N.P. va boshqalar. “Yo‘llardagi sun’iy inshootlar” I-II qismlar. M. TRANSPORT. 2007y. (rus tilida).

Yuklab olish

YURISPRUDENSIYA (XALQARO TRANSPORT HUQUQI)

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. Bosh qomusimizda, “Yangi O‘zbekiston — ijtimoiy davlat” tamoyillarini mustahkamlash, iqtisodiy islohotlar jarayonida inson manfaatlarini ta’minlash bosh mezon bo‘lishini ta’minlashning asosiy maqsadi nimadan tashkil topgan.
2. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan keng ko‘lamli vazifalar nimadan iborat.
3. Yangi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish yuzasidan takliflarni shakllantirish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha Konstitutsiyaviy komissiya nechi kishidan iborat.
4. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish yuzasidan takliflarni shakllantirish va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha Konstitutsiyaviy komissiya qaysi tashkilot qarori nilan ish faoliyatini olib boradi.
5. Inson huquqlari sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlar implementatsiyasida BMT konventsiyaviy hujjatlari muhim ahamiyatga ega. Aytingchi, O‘zbekiston bu borada qanday amaliy ishlarni amalga oshirmoqda?
6. BMT faoliyati va uning asosiy vakolatlari nimadan iborat. O‘zbekiston Respublikasi qachon a’zo bo‘lgan bu tashkilotga.
7. Konstitutsiyaviy islohotlarning asosiy maqsadi. Uning muhim g‘oyasi.
8. Inson va fuqarolarning huquq va burchlari deganda nimani tushunasiz? Inson huquqlari haqida xalqaro hujjatlarni sanab o‘ting.
9. Taraqqiyot strategiyasining maqsad va vazifalarining keng ko‘lamligi va muhim jihatlarini tushuntirib o‘ting. Yurisprudentsiya yo‘nalishiga oid maqsadlari nechta.
10. Jamaotchilik nazoratining muhim elementlari va subьektlarining hozirgi islohotlardagi o‘rni.
11. Ochiqlik, shaffoflik, oshkoralik usul faoliyati hozirgi islohotlar jarayonidagi o‘rni va uning tashkilotlardagi muhim elementlari.
12. O‘zbekiston Respublikasining «Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida»gi va «Axborot erkinligi printsiplari va kafolatlari to‘g‘risida»gi qonunlar qaysi turdagi shaxsiy huquq va erkinliklarini ta’minlashga qaratilgan.
13. Davlat va jamiyat ishlarini boshqarishda fuqarolar qanday ishtirok etadi?
14. Inson huquq va erkinliklarining kafolatlari tizimi deganda nimani tushunasiz va Konstitutsiya normalarini tahlil etgan holda uning mazmunini yoriting
15. Hozirgi kunga qadar Konstitutsiyamizga necha marotaba qo‘shimcha o‘zgartirishlar kiritilgan.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Davlat funktsiyalarini tasniflashga qanday mezonlar asos bo‘ladi?
2. Ijtimoiy normalar va huquq o‘rtasidagi o‘zaro farqli va o‘xshash jihatlarni tahlil eting.
3. Qonun va konstitutsiviy qonunlarining o‘zaro nisbatini va farqli tomonlarini muhokama qiling.
4. Qonuniylikni siyosiy-huquqiy hodisa, rejim va tamoyil sifatida ham tushunish lozimligini izohlab bering.
5. Qonunchilikni tizimlashtirishda kodifikatsiyalashning amaliy ahamiyati va ijobiy tomonlarini izohlab bering.
6. Monarxiya davlat boshqaruvining shakli sifatida o‘ziga xos xususiyatlari va turlarini sanab o‘ting.
7. Qonunni Rasmiy sharhlash aktlarining yuridik tabiati va ahamiyatini yoritib bering.
8. O‘zbekiston Respublikasi davlat hokimiyati tizimida sud organlarining o‘rnini izohlang.
9. O‘zbekiston Respublikasida huquqning asosiy manbalarini sanab o‘ting va tushuntiring.
10. Xalqaro huquq normalarini milliy qonunchilikda implementatsiya qilish masalalariga izoh bering.
11. Hokimiyatlar taqsimlanishi nazariyasining mohiyatini yoritib bering.
12. Hokimiyatlar taqsimlanishi printsipining o‘ziga xos xususiyatlarini tavsiflash orqali uning mazmun-mohiyatini tushuntirib bering.
13. Huquqiy islohotlarning asosiy yo‘nalishi sifatida huquqiy sohada liberallashtirishning mohiyatini izohlab bering.
14. Huquqiy nigilizm va huquqiy idealizm tushunchalarini yoriting va ularni atroflicha muhokama eting.
15. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatning farqli jihatlarini tushuntirib bering.

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1. Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Yurist uchun “mobil” ko‘nikmalarning eng muhimlari qaysilar, deb hisoblaysiz?
3. Huquqshunosning o‘z karьerasi haqida o‘ylashi, avvalo, maqsad-muddaolarini puxta rejalashtirishdan boshlanishi lozim, degan qarashni biror huquqshunoslik kasbi misolida yoritib bera olasizmi?
4. Siz oldingizga qo‘ygan maqsadingizga erishishda namuna bo‘lishi mumkin bo‘lgan muvaffaqiyatli kishilar bormi? Ularning ibratli jihatlari nimalarda ko‘rinadi?
5. Oldingizga qo‘ygan eng asosiy maqsad va unga erishish yo‘lida amalga oshirilishi zarur bo‘lgan kichik maqsadlaringiz nimalardan iborat?
6. Har qanday katta maqsadni, uni qismlarga ajratish orqali, murakkablik darajasini kamaytirish mumkin. Agar maqsadlar kichik rejalarga bo‘linmas ekan, maqsad – tirmashib chiqish imkonsiz bo‘lgan tog‘dek ko‘rinishi aniq. Savol: Mazkur holatni huquqshunos faoliyatidagi konkret misollar bilan asoslab bera olasizmi?
7. Ҳуқуқшунослик касби ўзининг қайси алоҳида хусусиятлари билан бошқа касблардан фарқланади, деб ҳисоблайсиз?
8. Alohida fuqarolar hamda butun jamiyat huquqshunoslardan, birinchi navbatda, nimani, qanday natijalarni kutishadi?
9. Kreativlik deganda siz nimani tushunasiz? Uning ijodkorlik tushunchasi bilan o‘xshash va farqli jihatlarini ajratib bera olasizmi?
10. Muammoni hal qilishda ixtirochilik yoki nostandart yondashuv ko‘rsatishingizga to‘g‘ri kelgan vaziyat bo‘lganmi? Vaziyatdan qanday chiqqan edingiz?
11. Huquqshunosning tashabbuskorligi, kreativligi va masalaga ijodiy yondashuvi faqat qonunlar doirasida, ularga amal qilgan holda qo‘llanilishi lozim, degan talabni izohlab bera olasizmi?
12. Sizningcha, bugungi O‘zbekiston huquqshunoslaridan soha rivoji va takomili yo‘lida qanday tashabbuslar ko‘rsatish, o‘zlarining qaysi jihatlarini ko‘proq namoyon qilish talab etilyapti? Fikrlaringizni asoslang.
13. Huquqshunos faoliyatida shaxsiy rivojlanishning aniq rejasiga ega bo‘lish unga qanday imkoniyatlar yaratadi, deb hisoblaysiz?
14. “Karьera missiyasi”ni shakllantirishda huquqshunos o‘ziga berishi lozim bo‘lgan savollar kelajakda qanday natijalarga kafolat bo‘ladi?
15. Universitetimizning SWOT tahlilini amalga oshira olasizmi? Uni yanada rivojlantirish uchun qanday takliflar bergan bo‘lardingiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Vaqtning hisobini olib ish yuritish zamonaviy huquqshunos faoliyatida qanday ahamiyatga ega?
2. Ishlarni to‘g‘ri rejalashtirish samaradorlikni oshirishga nimasi bilan yordam beradi?
3. Huquqshunos nutqiga tayyorgarlikning qanday bosqichlari mavjud?
4. Huquqshunos nutqining ta’sirchanligi qanday omillarga bog‘liq?
5. Sizningcha, huquqshunos nutqi boshqa kasb egalari nutqidan qaysi muhim sifatlari bilan ajralib turishi lozim?
6. Huquqshunos-mutaxassisdan “Odam savdosiga oid muammolar va ularning huquqiy yechimi” mavzuida ma’ruza qilib berish iltimos qilindi. Savol: O‘sha mutaxassis o‘zi tayyorlayotgan nutqning mazmunli va ta’sirli bo‘lishini ta’minlashi uchun, sizningcha, qanday omillarni hisobga olishi kerak?
7. Yurist mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirib borishi bilan qanday ko‘nikmalarga ega bo‘ladi?
8. Huquqshunos faoliyatida tafakkur qonunlarining ahamiyati nimalar bilan izohlanadi?
9. Deduktiv, induktiv va analogiya bo‘yicha xulosa chiqarishga yuridik amaliyotdan misollar keltiring.
10. Induktiv xulosa chiqarishning deduktiv xulosa chiqarishdan farqi nimada? Mulohaza yuriting.
11. Ilmiy induktsiya metodlarini tushuntirib bering?
12. Mantiqiy isbotlash nima va u qanday elementlardan tashkil topgan?
13. Yuridik argumentatsiyani samarali tashkil etish usullarini aniqlang.
14. Lider bilan rahbar tushunchalari o‘rtasida qanday o‘xshash va mushtarak jihatlar mavjud?
15. Har qanday lider rahbar bo‘lishi mumkin, biroq har qanday rahbar lidler bo‘la olmaydi, degan qarashga qanday munosabat bildirasiz?

Foydalanilgan adabiyotlar:
1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qonunchilik palatasi kengashi
O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senati kengashining qo‘shma qo‘shma qarori konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirish bo‘yicha ko‘riladigan chora-tadbirlar to‘g‘risida. 20.05.2022 yil 2122-IV-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Konstitutsiyaviy komissiya a’zolari bilan uchrashuvdagi nutqi konstitutsiyaviy islohotlarimizning bosh maqsadi – inson qadri, xalq manfaatini amalda ta’minlashdir. 20.06.2022 yil.
3. O‘zbеkiston Rеspublikasi Prеzidеnti Shavkat Mirziyoеvning murojaati. jo‘qorg‘i kengeshidagi maruzalari 03.07.2022 yil.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalari qo‘shma majlisidagi nutqi. Yangi o‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yo‘lini qat’iy davom ettiramiz. 06.11.2021 Yil.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 28.01.2022 yildagi PF-60-sonli Farmoni.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 апрелдаги «Ўзбекистон Республикасида юридик таълим ва фанни тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 30.04.2020 й., 06/20/5987/0521-сон.
7. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik О‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T., О‘zbekiston, 2016. – 53 b.
8. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. T., О‘zbekiston, 2017. – 484 b.
9. Mirziyoyev SH. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. T., 2017. -28 b.
10. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. ЖИДУ. Маъсул муҳарирлар А.А.Дадашева, Юсувалиева Р.Ю, Наджимов М. Сагдуллаев Ш.А, Якубов Ш.У. 2018 й. 326 б.
11. Hans Kelsen. General Theory of Law and State. USA, The Lawbook Exchange, 2011. -467 p.
12. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Проф.Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. –Т.: Sharq, 2009. –592 б.
13. Давлат ва ҳуқуқ назарияси /Масъул муҳаррирлар Ҳ.Б.Бобоев, Ҳ.Т.Одилқориев -Т.: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 2000.- 528 б.
14. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Тошкент: Адолат, 2007. – 916 б.
15. Исламов З.М. Теория государства и права (Часть 1. Теория государства). Учебник. –Ташкент: ТГЮИ, 2013. – 325 с.
16. Лазарев В.В., Липень С.В., Саидов А.Х. Теория государства и права: Учебник. Под ред. акад. Абдурахманова К.Х. –М.: Рос. экон. акад., 2008. -620 с.
17. Одилқориев Х.Т., Тультеев И.Т. ва бошқ. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Дарслик / Х.Т.Одилқориев таҳрири остида. – Т.: Sharq, 2009. – 592 б.
18. Нажимов М.К. Норма ижодкорлиги. Дарслик. – ТДЮУ, 2018. – 181б.
19. Сабуров Н., Сайдуллаев Ш.А. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / Ўқув қўлланма. –Тошкент. ТДЮИ, 2011. – 170 б.
20. Сайдуллаев Ш.А.Ҳуқуқдаги бўшлиқлар ва уларни бартараф этиш йўллари. Ўқув қўлланма. -Т.:. ТДЮИ, 2011. – 90 б.
21. Ивакина Н. Профессиональная речь юриста. Учебное пособие. – М.: НОРМА, 2010. – 448 с.
22. Ивакина Н. «Основы судебного красноречия» (Риторика для юристов). Учебное пособие, 3-е издание. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 592 с.
23. Mualliflar jamoasi. Shaxsiy rivojlanish. Darslik. – Т.: ТДЮУ, 2019. – 255 b.
24. McBride N.J. (2007). Letters to a Law Student A guide to studying law at university. Pearson Education Limited, UK. – 392 p.
25. Юсупова Н. Тайм менежмент. Вақтни бошқариш санъати. – Т.: Янги аср авлоди, 2009. – 88 б.
26. Исламов З.М. Верховенство права. Учебное пособие.–Т.:ТГЮИ, 2011. -236 с.
27. Сайдуллаев Ш. Ҳуқуқни шарҳлаш. Ўқув қўлланма. –Тошкент: ТДЮУ, 2019. – 40 б.
28. М.Абдуллаева. “Конституциявий судлов институти” тушунчасининг айрим назарий-ҳуқуқий муаммолари. // Жамият ва бошқарув / Общество и управление / Society and administration, № 1 (83) 2019, ‒ Б. 48-53.
29. Сергеич П. Искусство речи на суде. – М.: «Юрайт», 2009. – 395 с.
30. Сорокотягин И.Н., Маслеев А.Г. Профессиональная этика юриста. 3-е изд., пер. и доп. – М.: «Юрайт», 2019. – 262 с.

Yuklab olish

BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
2. Prezident olg‘a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Tadbirkorlikni qanday tushunasiz?
4. Iqtisodiy erkinliklar nimalarda ifodalanadi?
5. Tadbirkorlikka qanday shart-sharoitlar yaratilmoqda?
6. “Yoshlar daftari”ga kimlar kiritilmoqda?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalar nima uchun zarur?
8. Xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. O‘zbekiston Respublikasi qaysi ma’muriy birliklardan iborat?
10. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni z ichiga oladi?
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishini qaysi yetakchining nomi bilan bog‘lamoqdalar?
13. Sizning o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun nimalar qilmoqchisiz?
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni Siz ma’qullaysiz va nima uchun?
15. Ijtimoiy demokratik davlat tushunchasini tushuntirib bering.

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Iqtisodiyotning jamiyat hayotidagi o‘rni.
2. Iqtisodiy o‘sish nima uchun zarur?
3. Iqtisodiy o‘sishga qanday erishiladi?
4. O‘zbekistonda YAIM hajmi qanchani tashkil etmoqda?
5. YAIM nima?
6. Mehnat unumdorligini tushuntiring.
7. Korxonalarning qanday turlarilaini bilasiz?
8. Aksiyadorlik jamiyati nima?
9. Davlat mulkining xususiylashtirishi ahamiyatini tushuntiring.
10. Oilaviy tadbirkorlik haqida tushuunchalaringizn i bayon eting.
11. Respublikda iqtisodiyotning qaysi tarmoqlari rivojlanmoqda?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da qaysi tarmoqlar rivojlanmoqda?
13.Eksport va importning ahamiyatini tushuntiring?
14. Aholi bandligini tushuntiring.
15. Mamlakatimizda yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Buxgalterlik kasbi insonga qanday mas’uliyat yuklaydi?
3. Buxgalter qanday ma’naviy-ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Buxgalter sport bilan shug‘ullanishi kerakmi, nima uchun?
5. Yaxshi buxgalter bo‘la olish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zaurur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7.Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Insonga iqtisodiy mustaqillik zarurmi, nima uchun7
12. Inson iqtisodiy mustaqillikka qanday erishadi?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga va kimlar tufayli erishgansiz?
14. Sport sohasida qanday yutuqlarga erishgansiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Balans nima?
2. Moliyaviy hisobot tarkibi va ularning mazmunini tushuntiring.
3. Ikkiyoqlama yozuvni va uning ahamiyatini tushuntiring.
4. Hisob turlari va ularning mazmuni tushuntirib bering?
5. Buxgalteriya hisobi turlari va ularning mazmuni?
6. Hujjatlashtirishni tushuntiring.
7. Inventarizasiyasini tushuntiring.
8. BHMS nima?
9. Buxgalteriya hisobi to‘g‘risidagi Qonunning mazmunini tushuntiring.
10. Auditorlik faoliyati to‘g‘risidagi Qonunning mazmunini tushuntiring.
11.Buxgalteriya o‘tkazmalari natijasida balansda sodir bo‘ladigan 4 xil o‘zgarishlarni tushuntiring.
12. Kalkulyasiya nima?
13. Buxgalteriya hisobi yuritilishida baholash nima ekanligini tushuntiring.
14. Buxgalteriya hisobi registrlari.
15. Schetlar tizimi va schetlar rejasi.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. Gulomova F. Buxgalteriya hisobini mustaqil o‘rganuvchilar uchun qo‘llanma. –T.: 2012 y.
2. Karimov A va boshqalar Buxgalteriya hisobi Dasrlik. Iqtisod va moliya.-2004 yil
3. Xolbekov R.O. Buxgalteriya hisobi nazariyasi. Darslik.- T.: “CHolpon” nashriyoti. 2011 y.
4. Xasanov B.A., Xoshimov A.A. Boshqaruv hisobi. Darslik. -T.: “YAngi nashr», 2012 y.

Yuklab olish

DASTURIY INJINIRING

I. Mamlakatda o‘z sohasiga oid amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyati va ahamiyatini tushunish:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi qanday maqsadlarni ifodalaydi?
2. Prezident olg‘a surgan 5 tashabbusni tushuntiring.
3. Tadbirkorlikni qanday tushunasiz?
4. Iqtisodiy erkinliklar nimalarda ifodalanadi?
5. Prezident tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbusning kompyuter texnologiyalari bilan bog’liq qismlari bormi, bor bo’lsa u nimalarni o’zida aks ettiradi?
6. “Yoshlar daftari”ga kimlar kiritilmoqda?
7. Tashqi iqtisodiy aloqalar nima uchun zarur?
8. Xorijiy investisiyalarni jalb etishning ahamiyati nimada?
9. O‘zbekiston Respublikasi qaysi ma’muriy birliklardan iborat?
10. Markaziy Osiyo qaysi mamlakatlarni o’z ichiga oladi?
11. “Yangi O‘zbekiston” atamasi nimani ifodalaydi?
12. Yangi O‘zbekiston rivojlanishini qaysi yetakchining nomi bilan bog‘lamoqdalar?
13. Siz o‘zingiz Yangi O‘zbekiston uchun nimalar qilmoqchisiz?
14. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasiga kiritilayotgan qaysi o‘zgarishlarni Siz ma’qullaysiz va nima uchun?
15. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilayotgan o’zgarishlar haqida qanday fikrdasiz?

II. Bakalavriat ta’lim yo‘nalishini tanlashda motivasiya (soha kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyatini tushunish, unga doimiy qiziqish ko‘rsatish):

1. Kompyuter texnologiyalarining zamonaviy hayotimizdagi o’rni qanday?
2. IT texnologiyalarini rivojlantirish nima uchun zarur?
3. IT texnologiya mahsulotlariga misollar keltira olasizmi?
4. O‘zbekistonda IT texnologiyalarini rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilmoqda?
5. Frontend va Backend qanday tushunchalar?
6. Kompyuter ilovalari yaratishga mo’ljallangan qanday dasturlash tillarini bilasiz?
7. Dasturiy ta’minotning qanday turlari mavjud??
8. Dasturiy ta’minot nima?
9. Dasturiy injiniring nima?
10. Dasturiy ta’minotning asosiy faoliyatlari nimalardan iborat?
11. Dasturiy ta’minot arxitekturasini loyihalash nima uchun muhim?
12. Siz yashayotgan tuman (shahar)da IT texnologiyalarning rivojlantirish yuzasidan qanday ishlar amalga oshirilmoqda?
13.Dasturiy ta’minotning hayot sikli nima?
14. IT sohasi vakillari o’zini o’zi band qilgan fuqoro sifatida qayd etiladimi?.
15. Mamlakatimizda yangi ish o‘rinlari qanday yo‘nalishlarda yaratilmoqda?

III. Shaxsiy-kasbiy xususiyatlar (o‘qishga qobiliyat, kasbiy vazifalarni hal qilishda amaliy faoliyat, intizomlilik, hamjihatlik, mas’uliyatlilik, qaror qabul qilishda mustaqillik darajasi, shaxsiy yutuqlar mavjudligi, shuningdek, o‘z ustida ishlash va ijodkorlik qobiliyatlari):

1.Nima uchun bakalavriatning shu yo‘nalishini tanlaganingizni asoslab bering.
2. Dasturchi kasbi insonga qanday mas’uliyat yuklaydi?
3. Dasturchi qanday xususiyatlarga ega bo‘lishi lozim?
4. Dasturchi uchun qanday mashqlar mavjud?
5. Yaxshi dasturchi bo’lish uchun qaysi sohalarda ham puxta bilimlar zarur deb hisoblaysiz?
6. Hozirga qadar qaysi fanlarni katta qiziqish bilan o‘rgandingiz?
7. Fanlar bo‘yicha olimpiada va musobaqalarda qatnashganmisiz, bu zarurmi?
8. Qaysi sohalar va fanlarga ko‘proq qiziqasiz?
9. Shaxsiy qaror qabul qilinishida mas’uliyat, bilim, tajriba, maslahatlashish va murosa yo‘lini tanlashning qaysi biri eng muhim?
10. Mustaqil qaror qabul qilishni har doim ma’qul deb hisoblaysizmi?
11. Insonga iqtisodiy mustaqillik zarurmi, nima uchun?
12. Inson iqtisodiy mustaqillikka qanday erishadi?
13. Bilim olishda qanday yutuqlarga erishgansiz va bunga kimlar sababchi deb hisoblaysiz?
14. Dasturlash bo’yicha qanday ko’nikmalarga egasiz?
15. Kelgusida qanday yutuqlarga erishishni rejalashtirmoqdasiz?

IV. Tanlangan bakalavriat ta’lim yo‘nalishi sohasidagi bilim va kasbiy ko‘nikmalarning mavjudligi:

1. Algoritm nima?
2. Algoritmning qanday ko’rinishlarini bilasiz?
3. Ma’lumotlarning qanday ko’rinishlarini bilasiz?
4. Python dasturlash tilida qanday son ma’lumot turlarini bilasiz?
5. Python dasturlash tilida matnlar yoki aralash ma’lumotlar bilan ishlashga mo’ljallangan ma’lumot turi qanday?
6. Python dasturlash tilida matnlar yoki aralash ma’lumotlar bilan ishlashga mo’ljallangan ma’lumot turi qanday?
7. Python dasturlash tilida butun sonlar uchun ma’lumot turini ko’rsating?
8. If operatorining vazifasini qanday?
9. For nima vazifani bajaradi?
10. Algoritmning qanday talablarga javob berishi zarur?
11. 1 bayt nimaga teng?
12. Kompyuterning kiritish qurilmasini qanday nomlanadi?
13. Qanday qidiruv algoritmlarini bilasiz?
14. Massiv nima?
15. Linear search yordamida massivdan ma’lumot qidirishlarning maksimum soni nimaga teng?
16. Binary search yordamida massivdan ma’lumot qidirishlarning maksimum soni nimaga teng?
17. Linear va Binary searchning qanday farqlari mavjud?

Foydalanilgan adabiyotlar
1. “Software Engineering”, by Ian Sommerville, 2015, pages – 790.
2. Holdener, A. T. (2008). Ajax: The Definitive Guide. Sebastopol, Ca.: O’Reilly and Associates
3. Abrial, J. R. (2005). The B Book: Assigning Programs to Meanings. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Yuklab olish